Opis oferty

Nieruchomość komercyjna to obiekt, w którym można prowadzić działalność gospodarczą lub czerpać zyski z jej wynajmu. Do nieruchomości komercyjnych zalicza się: biura, magazyny, galerie, pasaże handlowe itp.

Nieruchomości komercyjne należą do najczęściej sprzedawanych nieruchomości (zaraz po budynkach mieszkalnych).

Według ekspertów rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce ma szansę wrócić na ścieżkę wzrostu już w drugiej połowie 2024 roku. Pomimo przejściowych trudności takich jak rosnące stopy procentowe, wyższe ceny energii, i przede wszystkim inflacja, rynek komercyjny jest bardzo perspektywiczny.
W aktualnej sytuacji analitycy widzą również pozytywy, jak efektywne wykorzystanie nieruchomości (popularność obiektów typu mixed–use) i wzrost zainteresowania ekologicznymi rozwiązaniami. Idealnie wpisują się to w strategię zrównoważonego rozwoju (ESG).

Orange oferuje wiele nieruchomości na sprzedaż pod budynek usługowy, lokal usługowy, lokal użytkowy czy budynek handlowo-usługowy.

Inwestycje do 1 mln:

Inwestycje do 2 mln:

Inwestycje do 3 mln:

Inwestycje powyżej 3 mln:

 

 

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.