Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 sierpnia 2005 r., nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem A25U - zabudowa usługowa. Nieruchomość znajduje się w strefie B ochrony konserwatorskiej - istniejący starodrzew do zachowania.

Opis oferty

Nieruchomość w prestiżowej lokalizacji.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działek o numerach ewidencyjnych 114/1, 114/2, 56/2, 57/3 o powierzchni 3097 m² oraz prawo własności do zabudowań posadowionych na tym gruncie:

- budynku w stanie surowym zamkniętym o powierzchni użytkowej 1306,42 m²
- budynku biurowo-technicznego o powierzchni użytkowej 3014,89 m²

Budynek nr 10 – obiekt pięciokondygnacyjny, podpiwniczony, w stanie surowym zamkniętym, w zabudowie półzwartej zwrócony ścianą szczytową do ulicy Stefana Okrzei. W budynku znajdują się dwa garaże. Roboty budowlane przerwano w 1998r.

Budynek biurowo-techniczny nr 8 i 10a – obiekt pięciokondygnacyjny w zabudowie zwartej z budynkiem nr 10 i 8a - czterokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Budynek odsunięty jest od linii zabudowy.

W pobliżu:

  • obiekty handlowo-usługowe
  • 400 m - Podziemna Trasa Turystyczna
  • 500 m - Muzeum Ziemi Kłodzkiej
  • 600 m - Rynek
  • 1,9 km - droga krajowa nr 33
  • 2,4 km - droga krajowa nr 46
  • 2,8 km - dworzec PKP

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Atutem jest bardzo dobra lokalizacja w centrum, w sąsiedztwie głównych arterii komunikacyjnych. Nieruchomość doskonale nadaje się na placówkę oświatową.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie budynku posadowionym na działkach 56/2, 57/3 i 114/2, dotyczy:

  • prawa użytkowania powierzchni łącznej 606,44 m2

oraz powierzchni na elewacji budynku - 51,94 m2, powierzchni na dachu budynku - 181,46 m2,  na zasadach służebności przesyłu

  • nieodpłatnej służebności przesyłu na sieć teletechniczną biegnącą w gruncie - szacunkowa powierzchnia infrastruktury teletechnicznej w gruncie wynosi 181,39 m2
  • użytkowania na gruncie 1 m2

Istnieje możliwość wypracowania wspólnie z inwestorem projektu optymalizacji powierzchni zajmowanej przez infrastrukturę telekomunikacyjną. W ramach rozwiązania urządzenia (wszystkie lub część) mogą zostać przeniesione na dedykowaną powierzchnię. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z opiekunem oferty.

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość wcześniejszego wybrania oferenta i sprzedaży nieruchomości przed zakończeniem promocji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone