Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z zapisami obowiązującego SUiKZP przyjętego Uchwałą NR LX/728/23 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki, gmina Oborniki, nieruchomość położona jest na terenie: U – tereny zabudowy usługowej.

Opis oferty

Do sprzedaży są dwie nieruchomości stanowiące funkcjonalną całość:

1. prawo użytkowania wieczystego działek o numerach ewidencyjnych  1545, 1546, 1548 z obrębu 0001 Oborniki o łącznej powierzchni 3055 m² oraz prawo własności zabudowań posadowionych na tym gruncie:
- budynek techniczny  o powierzchni 1978,92 m²
- budynek biurowy o powierzchni 759,78 m²
- wiata o powierzchni 8,84 m².
Budynek techniczno–biurowy – obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej w latach 80-tych XX w.
Budynek biurowy – obiekt o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej w latach 80-tych XX w.

2. prawo własności działki gruntu nr 1549 o powierzchni 325 m² zabudowanej budynkiem magazynowym o powierzchni 95 m².

Teren jest ogrodzony, utwardzony, zagospodarowany zielenią. Wjazd na teren nieruchomości możliwy bezpośrednio z ulicy Ks. Stefana Szymańskiego.

W pobliżu:

 •  10 m – DK178
 •  70 m – zespół szkół
 •  100 m – Prokuratura Rejonowa
 •  500 m – dwa duże dyskonty spożywcze
 •  550 m – dworzec autobusowy
 •  850 m – stacja kolejowa ,,Oborniki Wielkopolskie Miasto"
 •  25 km – Poznań

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Atutem nieruchomości jest dobra lokalizacja w pobliżu centrum miasta, niedaleko dworca autobusowego. Ponadto korzystne Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego daje duże możliwości potencjalnym inwestorom – tereny przeznaczone pod usługi. Dodatkowo różnorodne powierzchnie biurowe dają komfort przy adaptacji według własnych potrzeb. 

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowo ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

 • prawa użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni 379,4 m2, w tym budynku A: (piwnica 14,96 m2); budynku B (piwnica 229,72 m2+ parter 134,96 m2)
 • powierzchni w gruncie 218,88 m² na zasadzie służebności przesyłu dla infrastruktury teletechnicznej w gruncie
 • powierzchni na gruncie 2,25 m² na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 4,07 m² na elewacji na zasadzie służebności przesyłu

Istnieje możliwość wypracowania wspólnie z inwestorem projektu optymalizacji powierzchni zajmowanej przez infrastrukturę telekomunikacyjną. W ramach rozwiązania urządzenia (wszystkie lub część) mogą zostać przeniesione na dedykowaną powierzchnię. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Doradcą Sprzedaży.

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone