Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z zapisami obowiązującego SUiKZP przyjętego Uchwałą NR LX/728/23 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki, gmina Oborniki, nieruchomość położona jest na terenie: U – tereny zabudowy usługowej.

Opis oferty

Do sprzedaży są dwie nieruchomości stanowiące funkcjonalną całość:

1. prawo użytkowania wieczystego działek o numerach ewidencyjnych  1545, 1546, 1548 z obrębu 0001 Oborniki o łącznej powierzchni 3055 m² oraz prawo własności zabudowań posadowionych na tym gruncie:
- budynek techniczny  o powierzchni 1978,92 m²
- budynek biurowy o powierzchni 759,78 m²
- wiata o powierzchni 8,84 m².
Budynek techniczno–biurowy – obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej w latach 80-tych XX w.
Budynek biurowy – obiekt o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej w latach 80-tych XX w.

2. prawo własności działki gruntu nr 1549 o powierzchni 325 m² zabudowanej budynkiem magazynowym o powierzchni 95 m².

Teren jest ogrodzony, utwardzony, zagospodarowany zielenią. Wjazd na teren nieruchomości możliwy bezpośrednio z ulicy Ks. Stefana Szymańskiego.

W pobliżu:

 •  10 m – DK178
 •  70 m – zespół szkół
 •  100 m – Prokuratura Rejonowa
 •  500 m – dwa duże dyskonty spożywcze
 •  550 m – dworzec autobusowy
 •  850 m – stacja kolejowa ,,Oborniki Wielkopolskie Miasto"
 •  25 km – Poznań

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Atutem nieruchomości jest dobra lokalizacja w pobliżu centrum miasta, niedaleko dworca autobusowego. Ponadto korzystne Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego daje duże możliwości potencjalnym inwestorom – tereny przeznaczone pod usługi. Dodatkowo różnorodne powierzchnie biurowe dają komfort przy adaptacji według własnych potrzeb. 

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

 • prawa użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni 379,64 m², w tym budynku A: (piwnica 14,96 m²); budynku B (piwnica 229,72 m² + parter 134,96 m²)
 • powierzchni w gruncie 254,54 m² na zasadzie służebności przesyłu dla infrastruktury teletechnicznej w gruncie
 • powierzchni na gruncie 18,96 m² na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 31,02 m² na elewacji na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 1,8 m² na dachu na zasadzie służebności przesyłu

 

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone