Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w MPZP symbolem 9U. Przeznaczenie:

 • podstawowe – istniejące bazy techniczne adaptowane
 • dopuszczalne – usługi nieuciążliwe, gastronomia, kultura i wypoczynek, usługi turystyczne, hotelarskie, rekreacyjne i sportowe oraz ośrodki szkoleniowe

Opis oferty

Kompleks budynków pod hotel na dużej działce.

Na nieruchomość składają się budynki:

 • biurowy – 723,21 m2
 • mieszkalny – 244,65 m2
 • pomocniczy – 209,03 m2
 • pozostałe zabudowania: przełącznica, garaże, magazyn, budynek gospodarczy o łącznym metrażu 104,96 m2

Budynek biurowy to obiekt wolnostojący, piętrowy z poddaszem użytkowym. W piwnicy wyodrębniono pomieszczenia techniczne i magazynowe. Na piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe, a na poddaszu – gospodarcze. Budynek mieszkalny również piętrowy, podpiwniczony, z poddaszem użytkowym. W środku znajdują się 3 lokale mieszkalne, z czego 2 są wynajęte. Budynek pomocniczy pełni funkcje biurowe, magazynowe i garażowe.

Działki 26/1, 26/2, 27/2 tworzą całość o łącznej powierzchni 4566 m2. Jest to nieruchomość położona w lesie, teren zagospodarowany. Trwałe ogrodzenie posiada działka nr 26/2. Na nieogrodzonej części działki znajduje się parking.

W pobliżu:

 • 200 m – zabudowania miejskie
 • 200 m – przystanek autobusowy
 • 250 m – ul. Jagiellońska
 • 2 km – S51

 

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Według estymacji Orange:

 • można przeprowadzić rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejących budynków do 3 kondygnacji lub pobudować 2 nowe obiekty co dałoby zwiększenie PUU w stosunku do istniejącej pow. użytkowej o około 1360 m2
 • inne możliwe zagospodarowanie nieruchomości to: gastronomia, kultura i wypoczynek, usługi turystyczne, hotelarskie, rekreacji i sportu lub ośrodek szkoleniowy

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

 • powierzchni 7,41 m2 w budynku, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 238,28 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone