Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z Uchwałą nr X/75/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Tysiąclecia-Piłsudskiego” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej nieruchomość zlokalizowana na terenie oznaczonym symbolem: U4 – tereny zabudowy usług nieuciążliwych. Plan dopuszcza również zabudowę mieszkaniową z usługami.

Opis oferty

Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 5 123 m2.

W skład nieruchomości wchodzą budynki:

 • budynek biurowy o pow. użytkowej 1738 m2
 • budynek handlowo-usługowy o pow. użytkowej 699,8 m2

Łączna powierzchnia budynków wynosi 2437,8 m2.

Na częściowo ogrodzonym terenie znajduje się budynek biurowy o powierzchni użytkowej 1738 m2, (powierzchni całkowitej 2185,2 m2) oraz budynek handlowo-usługowy – 699,8 m2 powierzchnia usługowo-użytkowa.

Obiekt biurowy posiada 6 kondygnacji wraz z piwnicą, zaś handlowo-usługowy 1 kondygnację. Wewnątrz budynków mieszczą się różnorodne pomieszczenia biurowe (m.in. w układzie gabinetowym), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Nieruchomość z dobrą ekspozycją i wjazdem od ulicy Juliusza Słowackiego. Na działce i w okolicy dostępne miejsca parkingowymi. Obiekty podłączone są do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej.

W pobliżu:

 • 60 m – przystanek autobusowy (6 linii)
 • 100 m – Miejskie Centrum Kultury
 • 150 m – sklep z RTV i AGD
 • 170 m – duży dyskont spożywczy
 • 300 m – Sąd Rejonowy
 • 1 km – droga krajowa nr 7
 • 1,2 km – dworzec kolejowy ,,Skarżysko-Kamienna”

 

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Plan zakłada przeznaczenie tego terenu pod zabudowę usług nieuciążliwych, ale dopuszcza również zabudowę mieszkaniową z usługami. Przy zburzeniu niższego budynku i wybudowaniu nowego z parkingiem podziemnym, powierzchnia użytkowa wyniesie ok. 2300 m2 (wzrost PUM o 2300 m2).

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego na rzecz Orange dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

 • powierzchni 540,10 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 352,04 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 7,10 m2 na gruncie, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni dachu 10,06 m2, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni elewacji 47,10 m2, na zasadzie służebności przesyłu

Ponadto do dyspozycji Poczty Polskiej powierzchnia 196,10 m2.

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone