Uwarunkowania planistyczne

MPZP:  Uchwała nr LIII/466/18 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy. Wejście w życie: 30 czerwca 2018 r.

Teren: A-Up7 – teren usług publicznych.

Obiekt objęty jest ochroną konserwatorską i wszelkie nowe zabudowy konieczne są do uzgodnienia. Obiekt wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Opis oferty

Atrakcyjny budynek w bliskiej odległości od jeziora.

Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 1 523 m2.

Na ogrodzonym terenie znajduje się budynek biurowy o powierzchni użytkowej 1444,4 m2 oraz dwa budynki pomocnicze o powierzchniach: 108,45 m2 i 28,47 m2. Obiekt biurowy posiada 4 kondygnacje wraz z piwnicą i poddaszem, zaś oba pomocnicze – 2 kondygnacje (parter i poddasze). Wewnątrz budynku biurowego mieszczą się różnorodne powierzchnie (m.in. w układzie gabinetowym, sala konferencyjna, większe pokoje), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Ponadto komunikację zapewniają 3 klatki schodowe. Nieruchomość z dobrą ekspozycją i wjazdem dla aut od ul. Jagiellończyka. Na działce dostępne miejsca parkingowe.

W skład nieruchomości wchodzą budynki:

  • budynek biurowy o pow. użytkowej 1444,4 m2 (do budynku prowadzą 4 wejścia od strony podwórza i 1 wejście od strony ul. Kazimierza Jagiellończyka)
  • budynek pomocniczy o pow. użytkowej 108,45 m2 (5 drzwi wejściowych)
  • budynek pomocniczy o pow. użytkowej 28,47 m2 (1 drzwi wejściowe, zaś wejście na poddasze przez klatkę schodową)

Łączna powierzchnia budynków wynosi 1581,32 m2.

W pobliżu:

  • 30 m – droga krajowa nr 16
  • 100 m – przystanek autobusowy, duży dyskont spożywczy
  • 200 m – jezioro Mały Jeziorak
  • 350 m – Urząd Miasta
  • 400 m – Stare Miasto
  • 1,75 km – stacja kolejowa ,,Iława Główna”

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Możliwy remont i modernizacja istniejącej zabudowy oraz zagospodarowanie nieużytkowego poddasza w budynku biurowym.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz Orange dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

1) powierzchni 284,11 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania

2) powierzchni 34,32 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu

3) powierzchni 18 m2 na gruncie, na zasadzie służebności przesyłu

4) powierzchni 26,59 m2 na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu

Ponadto do dyspozycji Poczty Polskiej łączna powierzchnia 367,51 m2.

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone