Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XLV/293/98 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 marca 1998 r., nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem S6US8 - usługi nieuciążliwe.
Nieruchomość znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej (Uchwała Nr XLV/293/98 Rady Miejskiej w Ostródzie, Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr 9 z dnia 30 kwietnia 1998 r. poz. 119 z późn. zmianami.

Opis oferty

Biura w centrum, blisko CH Galeria Mazurska.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym 128/7  o powierzchni 1427 m² oraz prawo własności posadowionego na tym gruncie budynku techniczno-biurowego o powierzchni użytkowej 2436,65 m² oraz prawo własności niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 129/7 o powierzchni 790 m².
Budynek techniczno-biurowy – obiekt wybudowany w 1990 r., wolnostojący, posiada cztery kondygnacje naziemne oraz maszynownię dźwigu na dachu budynku, podpiwniczony, murowany, wykonany w technologii tradycyjnej.

Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne zlokalizowane jest od strony północnej, dodatkowe wejście umiejscowione jest w zachodniej ścianie budynku. Na poszczególnych piętrach powierzchnia użytkowa podzielona została w tradycyjny sposób na pokoje biurowe. Na każdym z pięter zlokalizowane są sanitariaty a w centralnej części pomieszczenia pomocnicze i magazynowe. Na ostatnim piętrze znajdują się także pomieszczenia wykorzystywane wcześniej na cele czasowego zakwaterowania. Powierzchnia piwnic w budynku ma nietypowy charakter z uwagi na to, że przewidziana jest częściowo, jako schron dla ludności cywilnej. Ponadto znajdują się w niej pomieszczenia techniczne i magazynowe. Powierzchnia kondygnacji nadziemnych charakteryzuje się ponadprzeciętną wysokością piętra, która wynosi około 4,5 m.


Po stronie zachodniej budynku znajduje się parking utwardzony nawierzchnią z płyt betonowych przeznaczony dla pracowników i klientów budynku biurowego.

W i na gruncie działki o nr 128/7 znajduje się wyłaz ze schronu podziemnego o powierzchni zabudowy 3 m2.

W pobliżu:

  • 200 m – centrum handlowe Galeria Mazurska
  • 300 m – Jezioro Drwęckie
  • 600 m – Zamek Krzyżacki
  • 700 m – stacja kolejowa Ostróda
  • 650 m – droga krajowa nr 16

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie na rzecz Orange Polska bezterminowych ograniczonych praw rzeczowych na zasadzie:

- użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni 468,96 m2
- służebności przesyłu w gruncie na powierzchni 182,49 m2
- służebności przesyłu na elewacji na powierzchni 31,3 m2
- służebności przesyłu na dachu na powierzchni 7,0 m2

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość wcześniejszego wybrania oferenta i sprzedaży nieruchomości przed zakończeniem promocji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone