Uwarunkowania planistyczne

MPZP – Uchwała Nr XXV/171/2005 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pilica.

Teren: 4 UI. Przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy usługowej innej. 

Opis oferty

Budynek biurowy w Pilicy, 45 km od Krakowa.

Nieruchomość obejmuje działkę nr 2316 o powierzchni 1 615 m2.

W skład nieruchomości wchodzą:

  • budynek biurowy o pow. użytkowej 403,99 m2
  • budynek gospodarczy o pow. użytkowej 110,57 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 514,56 m2.

Obiekt biurowo-mieszkalny o 3 kondygnacjach wraz z piwnicą. Wewnątrz budynku mieszczą się różnorodne powierzchnie (m.in. w układzie gabinetowym, większe pokoje), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Ponadto w budynku gospodarczym (3-kondygnacyjnym) część pokoi zaaranżowanych na mieszkalne. Na działce utwardzony plac z miejscami postojowymi. Nieruchomość podłączona do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz posiada własną kotłownię olejową.

W pobliżu:

  • 200 m – sklep spożywczy
  • 250 m – Urząd Miasta i Gminy
  • 400 m – targowisko miejskie
  • 500 m – przystanek autobusowy
  • 500 m – Rynek
  • 1 km – duży dyskont spożywczy

 

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

MPZP dopuszcza rozbudowę i modernizacje budynku do pow. zabudowy na poziomie 60 % pow. działki – tzn. na pow. około 960 m2. Umożliwiłoby to uzyskanie dodatkowej pow. PUU około 700 m2.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego na rzecz Orange dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

1) powierzchni 80,55 m2 w budynku biurowym, na zasadzie użytkowania

2) powierzchni 9,38 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu

3) powierzchni 8 m2 na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone