Uwarunkowania planistyczne

Działka pod działalność przemysłową i usługową.

Według ustaleń obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego działka nr 4/4 stanowi teren zabudowy usługowej - adaptowany z możliwością dalszej rozbudowy, działka nr 4/2 tereny specjalne - adaptowane, nie wymagają ustanowienia strefy ochronnej oraz BEE - teren głównego punktu zasilania w energię elektryczną.

Opis oferty

Lokalizacja przy drodze wojewódzkiej. Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działki gruntu o numerach ewidencyjnych 4/2 i 4/4 o łącznej powierzchni 385 818 m2. Łączna powierzchnia użytkowa zabudowań wynosi 3153,4 m2.

1) Portiernia wolnostojąca - powierzchnia - 15,00 m2
2) Budynek A - techniczny - powierzchnia - 2 961,70 m2
3) Budynek B - magazyn - powierzchnia - 79,50 m2
4) Budynek D - pompownia - powierzchnia - 97,20 m2

W pobliżu:

  • 1,5 km – centrum miasta
  • 2,3 km – droga krajowa nr 51
  • 75 km – Elbląg
  • 130 km – Gdańsk

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

  • powierzchni 321,34 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu

 

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość wcześniejszego wybrania oferenta i sprzedaży nieruchomości przed zakończeniem promocji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone