Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXII/245/99 z dnia 29.12.1999 r., nieruchomość usytuowana jest na terenie z przeznaczaniem pod funkcję handlową i usługową.

Opis oferty

Budynek biurowy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym 67/2 o powierzchni 5799 m2 oraz prawo własności zabudowań posadowionych na tym gruncie:

  • budynku biurowo-technicznym o powierzchni 2641,67 m2
  • budynku warsztatowo-garażowym o powierzchni 121,94 m2
  • garaże o łącznej powierzchni 32,37 m2

Budynek biurowo-techniczny -obiekt czterokondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii mieszanej, wybudowany w latach 50-tych XX w. Budynek magazynowo-garażowy – obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej.

W pobliżu:

  • 100 m – przystanek autobusowy
  • 120 m – duży dyskont spożywczy
  • 1 km – centrum miasta
  • 2 km – dworzec autobusowy
  • 2,1 km – stacja kolejowa Ostrowiec Świętokrzyski
  • 58 km – Kielce

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:


1) łącznie powierzchni 794,87 m2 w budynku biurowym i magazynowym na zasadzie użytkowania;

2) powierzchni 347,67 m2 w gruncie na zasadzie służebności przesyłu

3) powierzchni 0,20 m2 na gruncie na zasadzie użytkowania

4) powierzchni 157 m2 na dachu na zasadzie użytkowania

5) powierzchni 51,86 m2 na elewacji na zasadzie użytkowania

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone