Uwarunkowania planistyczne

Dla nieruchomości sporządzony jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony Uchwałą nr XLVIII/309/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 5 września 2006 r. – działka 334 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem E6 UA, dla którego plan ustala teren usług publicznych o charakterze administracyjnym, dopuszczalne przeznaczenia: funkcja mieszkaniowa.

Opis oferty

Nieruchomość na cele biurowo-usługowe lub mieszkalne w centrum Chełmna.

W skład nieruchomością wchodzą:

 • budynek biurowy – pow. użytkowa 1 417,1 m2
 • budynek gospodarczy – pow. użytkowa 23,4 m2
 • garaż blaszany – pow. użytkowa 7,9 m2

Łączna powierzchnia budynków wynosi 1 448,4 m2.

Na działce nr 334 o powierzchni 1515 m2 mieści się budynek biurowy i gospodarczy wraz z garażem blaszanym. Obiekt biurowy 3-kondygnacyjny (2 naziemne kondygnacje i piwnica) o powierzchni użytkowej – 1417,10 m2, wyposażony w instalacje: elektryczną, odgromową, wodno-kanalizacyjną, telekomunikacyjną oraz centralnego ogrzewania. W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe (aktualnie siedziba Prokuratury Rejonowej) i techniczne. Nieruchomość ogrodzona, z jednym wejściem i miejscem parkingowym na terenie działki.

W pobliżu:

 • 50 m – basen Wodnik
 • 120 m – Urząd Miasta Chełmno
 • 550 m – Rynek
 • 600 m – dworzec autobusowy
 • 1 km – droga krajowa nr 91
 • 40 km – Toruń

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Atutem nieruchomości jest bardzo dobra lokalizacja w centrum miasta z miejscem parkingowym. Ponadto duże możliwości adaptacyjne ze względu na przeznaczenie: biurowo-usługowe oraz mieszkalne.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego dla infrastruktury teletechnicznej dotyczącego:

 • powierzchni - 242,2 m2 w budynku na zasadzie użytkowania
 • powierzchni - 21,74 m2 na elewacji na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni - 23,5 m2 na dachu na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni - 82,32 m2 w gruncie na zasadzie służebności przesyłu
 • tymczasowo powierzchni - 25 m2 na gruncie na zasadzie użytkowania

 

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość wcześniejszego wybrania oferenta i sprzedaży nieruchomości przed zakończeniem promocji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone