Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość położona jest w jednostce przeznaczenia terenu oznaczona symbolem 8U - dla usług centrotwórczych. Teren działki znajduje się w granicach strefy "K" - ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego.

Opis oferty

Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowo-technicznym i gospodarczym.

Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. Wybudowany został w na przełomie XIX i XX w. Budynek dostępny jest od ulicy Niepodległości, Mikołaja Kopernika i od strony elewacji tylnej.

Działka gruntu ma kształt nieregularny, tworzy wielobok nieforemny. Usytuowana jest na zboczu wzniesienia nachylonym w kierunku północnym. Ze względu na zróżnicowanie rzędnych wysokościowych w celu podniesienia wartości użytkowej działki wybudowano mury oporowe. Części niezabudowane zajmują place utwardzone i zieleń, teren jest ogrodzony.

W pobliżu:

 • 30 m – Urząd Gminy
 • 60 m – Komisariat Policji
 • 80 m – dworzec autobusowy
 • 180 m – Urząd Miasta
 • 450 m – duży dyskont spożywczy
 • 550 m – stacja kolejowa ,,Nowa Ruda”
 • 1,4 km – droga krajowa nr 381

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Nieruchomość jest atrakcyjnie zlokalizowana na terenie miasta, z bezpośrednim dostępem do drogi. Wg estymacji OPL możliwy wzrost powierzchni użytkowej o ok. 630 m2.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz Orange dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

 • użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni 174,49 m2, w tym w budynku A: piwnica 13,91 m2, parter 91,3 m2; w budynku B parter 69,28 m2
 • powierzchni 17,25 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 43,17 m2 na elewacji na zasadzie służebności przesyłu
 • na dachu 2 m2 na zasadzie służebności przesyłu

Ponadto do dyspozycji Poczty Polskiej łączna powierzchnia 292,08 m2.

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone