Uwarunkowania planistyczne

Uchwała Nr LXXII/1262/10 Rady Miasta Krosna z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STARE MIASTO 1":

2.U-2 – Przeznaczenie podstawowe terenu – usługi; zakaz lokalizacji usług innych niż usługi pocztowe, telekomunikacyjne, łączności oraz administracji;

Opis oferty

Kompleks 5 budynków biurowych w centrum Krosna, tuż przy Rynku.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 6 676 m².

Na ogrodzonym terenie znajdują się 5 budynków biurowych o łącznej powierzchni użytkowej 6830,8 m2. Obiekty biurowe połączone ze sobą, o zróżnicowanych kondygnacjach (od 6 do 1 z piwnicą). Wewnątrz różnorodne powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym, typu open space, sala konferencyjna) oraz pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Obiekt do adaptacji według potrzeb i wykorzystania na cele biurowo-usługowe. Nieruchomość posiada bardzo korzystną ekspozycję i wjazd od ulicy Podwale. Na działce utwardzony teren z miejscami parkingowymi oraz tuż obok. Obiekt wyposażony jest w instalacje: elektryczną, odgromową, teletechniczną, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną.

W skład nieruchomości wchodzą:

 • budynek biurowy o pow. użytkowej 3022,60 m2
 • budynek biurowy o pow. użytkowej 1613,40 m2
 • budynek biurowy o pow. użytkowej 132,90 m2
 • budynek biurowy o pow. użytkowej 2015,50 m2
 • budynek biurowy o pow. użytkowej 46,40 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 6830,8 m2.

W pobliżu:

 • 50 m – przystanek autobusowy
 • 100 m – Zespół Szkół, Muzeum Podkarpackie
 • 200 m – Galeria Zawodzie ze sklepem spożywczym
 • 250 m – Rynek
 • 250 m – Centrum Dziedzictwa Szkła
 • 1 km - dworzec autobusowy oraz dworzec kolejowy ,,Krosno”
 • 1,5 km – droga krajowa nr 28

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Atutem jest doskonała lokalizacja w centrum Krosna, tuż przy przystanku autobusowym. Ponadto istnieje potencjalna możliwość nadbudowy jednej z części budynków o jedną kondygnację (ok. 500 m2) za zgodą konserwatora zabytków. Potencjalny wzrost PUM/PUU: 500 m2.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego dla infrastruktury teletechnicznej dotyczącej:

1) powierzchni – 859,2 m2 w budynku na zasadzie użytkowania

2) służebności przesyłu na gruncie – 454,57 m2

3) powierzchni elewacji – 31,06 m2

4) powierzchni na dachu – 8 m2

Ponadto na rzecz Poczty Polskiej ustanowione OPR na powierzchni 579,15 m2.

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość wcześniejszego wybrania oferenta i sprzedaży nieruchomości przed zakończeniem promocji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone