Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość pod usługi publiczne obok Urzędu Gminy.

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr IV/202/2002 Rady Gminy Goworowo z dnia 13.08.2002 r., nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem UC - usługi administracji publicznej, organizacji politycznych i gospodarczych, kultury i sztuki, łączności, finansów.

Opis oferty

Budynek biurowo-usługowy w centrum.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działek o numerach ewidencyjnych: 445/3, 754 o łącznej powierzchni 1100 m² oraz prawo własności posadowionego na działce nr 745 budynku biurowo-usługowego o powierzchni całkowitej 953 m², jak również prawo własności pozostałych naniesień posadowionych na obu działkach.


Budynek biurowo-usługowy – obiekt o trzech kondygnacjach naziemnych i jednej podziemnej wzniesiony w latach 90-tych XX wieku w technologii tradycyjnej, murowanej. Do budynku prowadzą cztery niezależne wejścia w tym trzy na poziom parteru i jedno na poziom piwnicy. Dzięki temu budynek może być wykorzystywany przez kilku użytkowników. Większość pomieszczeń budynku może być wykorzystywana na cele administracyjno – biurowe (I i II piętro) oraz handlowo – usługowe (parter) a także magazynowe (pomieszczenia w piwnicy).

Działka nr 445/3 stanowi grunt niezabudowany, o nieregularnym kształcie, funkcjonujący częściowo jako parking dla użytkowników budynku, połączony funkcjonalnie z działką sąsiednią, w pozostałej części porośnięty trawą. Teren działki częściowo ogrodzony.

W pobliżu:

  • 100 m – Urząd Gminy
  • 200 m – Gminny Osródek Kultury, Sportu i Rekreacji
  • 300 m – duży dyskont spożywczy
  • 4 km – droga krajowa nr 60
  • 20 km – Ostrołęka
  • 90 km – Warszawa

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:
1) powierzchni 44,87 m² w budynku na zasadzie użytkowania
2) powierzchni 79,23 m² w gruncie na zasadzie służebności przesyłu

3) powierzchni 8,1 m² elewacji na zasadzie użytkowania

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone