Uwarunkowania planistyczne

Budynek pod mieszkania w centrum.


Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr XVII/158/07 Rady Miejskiej nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem C – tereny wielofunkcyjnego centrum miasta.

Opis oferty

Budynek na cele biurowo-usługowe, w centrum miasta.

Budynek biurowy wraz z budynkiem pomocniczym (wiatą) o łącznej powierzchni 1809 m2. Budynek główny posiada 2 kondygnacje nadziemne i podpiwniczenie. Wybudowany w latach 70. XX wieku w technologii tradycyjnej – murowany. W środku znajdują się pomieszczenia biurowe, magazynowe, techniczne, pomieszczenia socjalne oraz sanitariaty. Pokoje biurowe to duże powierzchnie, które można wykorzystać na open space. Budynek pomocniczy to obiekt 1-kondygnacyjny o powierzchni 67 m2.

Na nieruchomość składają się również działki 1594/3, 1594/7, 1595/1, 1595/2, 1598/1, 1598/4, 1600/3, 1600/4 o łącznej powierzchni 2353 m². Tworzą całość o nieregularnym kształcie litery „L”. Teren ogrodzony, zagospodarowany na parking na ok. 15 miejsc.

 W pobliżu:

  • 100 m – Rondo Solidarności
  • 100 m – placówki administracji publicznej
  • 300 m – lokale gastronomiczne
  • 800 m – dworzec kolejowy

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Na podstawie analizy otoczenia najbardziej optymalne jest wykorzystanie nieruchomości pod biura i usługi lokalne. Wysokie pomieszczenia stwarzają możliwość adaptacji na salę zabaw. Dzięki przebudowie i nadbudowie można uzyskać wzrost PUU o ok. 1150 m2. Istnieje również możliwość realizacji budynku wielorodzinnego.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności  w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowo i bezpłatnie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

  • powierzchni 461,52 m2 w budynku na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 24 m2 na dachu na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni 15,5 m2 na elewacji na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni 24,32 m w gruncie na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni 4,5 m na gruncie na zasadzie użytkowania

Istnieje możliwość wypracowania wspólnie z inwestorem projektu optymalizacji powierzchni zajmowanej przez infrastrukturę telekomunikacyjną. W ramach rozwiązania urządzenia (wszystkie lub część) mogą zostać przeniesione na dedykowaną powierzchnię.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z opiekunem oferty.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone