Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XVII/561/06 Rady Miejskiej Pabianice z dnia 29.06.2006 r., nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem B.7.2/UZ - w strefie ochrony archeologicznej oraz ochrony konserwatorskiej. Dla terenów oznaczonych symbolem UZ ustala się jak podstawowe przeznaczenie:- zabudowa usługowa z dużym udziałem zieleni.

Opis oferty

Działka w centrum Pabianic.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym 462/1 o powierzchni 1268 m2 oraz prawo własności zabudowań posadowionych na tym gruncie:

  • wiaty o powierzchni użytkowej 110,82 m2
  • budynku garażowego B – o powierzchni użytkowej 224,63 m2
  • budynku garażowego C – o powierzchni użytkowej 122,13 m2

Nieruchomość zabudowana jest zespołem garaży w zabudowie szeregowej, budynkiem magazynowym – wiatą. Teren ogrodzony od frontu i od wschodu. Od strony północnej i południowej przylega bezpośrednio do zabudowań sąsiadujących. Teren utwardzony betonowymi płytami.

W pobliżu:

  • 250 m – Urząd Miejski, przystanek autobusowy
  • 350 m – droga krajowa nr 71
  • 400 m – przystanek tramwajowy
  • 500 m – centralna część miasta
  • 10 km – port lotniczy Lublinek, autostrada A1 i A2
  • 15 km – Łódź

Lokalizacja

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone