Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z aktualnym MPZP: nieruchomość położona jest na terenie: Ł1.4/UA

Ustalenia planu dla terenu o symbolu Ł1.4/UA:
1) tereny zabudowy usług administracji o symbolu UA:
a) podstawowe przeznaczenie działek budowlanych - tereny zabudowy usługowej administracji wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu,
b) dopuszczone przeznaczenia w granicy działki budowlanej: obiekty i lokale usługowe UU, UZ, UO, UK, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna MW, komunikacja piesza KDX oraz zieleń urządzona ZP

Opis oferty

Biura z parkingiem 400 m od Rynku.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym 157 o powierzchni 1665 m² oraz prawo własności zabudowań posadowionych na tym gruncie:
- budynku biurowo-technicznego o powierzchni użytkowej 2 171,92 m²
- budynku transformatora.


Budynek biurowo-techniczny - obiekt wybudowany w latach 80-tych XX w., w technologii tradycyjnej murowanej, 4-kondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek dostępny jest bezpośrednio od strony podwórza. W kondygnacji parteru wydzielono pomieszczenie mieszkalne wykorzystywane jako lokal mieszkalny objęty umową najmu. Nieruchomość jest ogrodzona i częściowo utwardzona.

W pobliżu:

  • liczne placówki handlowe i instytucje publiczne
  • 250 m – stacja kolejowa Świdnica Miasto
  • 400 m – Rynek
  • 1,4 km – droga krajowa nr 35

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowych ograniczonych praw rzeczowych (OPR) dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, tj.:

- nieodpłatnej służebności przesyłu sieci teletechnicznych biegnących w gruncie 184,1 m2
- użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni 393,11 m²

- powierzchnia na gruncie na zasadzie użytkowania 5,78 m2

- powierzchnia na elewacji na zasadzie służebności przesyłu 50,57 m2

- powierzchnia na dachu na zasadzie służebności przesyłu 19 m2

 

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone