Uwarunkowania planistyczne

Dla terenu obejmującego nieruchomość brak jest aktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Zgodnie ze "Zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września" zatwierdzonego uchwałą V/38/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z 19 lutego 2015 r. nieruchomość znajduje się w granicach obszaru: działka 3519 - tereny usług, działka 3539 tereny zabudowy mieszkaniowej.

Opis oferty

Duży kompleks budynków pod działalność gospodarczą.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki o numerach ewidencyjnych: 3539, 3519 i łącznej powierzchni: 4951 m2 oraz  prawo własności posadowionych na nich budynków i budowli.

Na działce nr 3519 posadowione są:
1. Budynek biurowy - pow. użytkowa 1638,4m2
2. Budynek techniczny - pow. użytkowa 1805,8m²
3. Garaż - pow. użytkowa 161,3m²
4. Wiata - pow. użytkowa 78,7 m²

Budynek biurowy w rzucie prostokąta, murowany, 3 kondygnacyjny podpiwniczony, z dachem płaskim krytym papą. Budynek techniczny, 3 kondygnacyjny podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, z dachem płaskim krytym papą. Oba budynki połączone są łącznikiem konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem ze szkła. Budynek garażowy, wolnostojący, 1 kondygnacyjny niepodpiwniczony, murowany z dachem płaskim jednospadowym krytym papą. Wiata - parterowa niepodpiwniczona, o konstrukcji stalowej. Ściany obudowane blachą , dach konstrukcji stalowej, pokrycie papowe.

Działka gruntu nr 3539 nie jest zabudowana obiektami kubaturowymi, stanowi drogą dojazdową od ulicy Słowian do działki zabudowanej nr 1519. Nieruchomość jest ogrodzona. Ogrodzenie wykonane z przęseł z kątowników stalowych wypełnionych siatką stalową na słupkach stalowych obsadzonych w cokole betonowym, w części na siatka na słupkach stalowych, w części parkan betonowy – z płyt pełnych betonowych. Teren działki poza zabudową jest utwardzony betonem , w części płytką Polbruk - umożliwiając dogodny dostęp do budynków i parkowanie samochodów, w części zagospodarowania zielenią.

W pobliżu:

 • 250 m - dyskont spożywczy
 • 300 m - Starostwo Powiatowe
 • 1 km - droga krajowa nr 15
 • 1,2 km - przystanek autobusowy
 • 1,7 km - stacja kolejowa Września
 • 42 km - Poznań

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowych ograniczonych praw rzeczowych, dotyczących:

 • powierzchni 700,7 m2 w budynku na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 71,2 m2 na dachu na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 27,4 m2 na elewacji na zasadzie użytkowania
 • powierzchni w gruncie 344,59 m2 na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 0,02 m2 na gruncie na zasadzie użytkowania

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone