Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego:
działka nr 179/2, nr 179/3, 179/4, nr 178/58, nr 178/91 obręb 6 m. Pyrzyce, położona jest na obszarze zainwestowanym do zachowania (usługi) oraz na obszarze górniczych wód geotermalnych i na obszarze objętym ochroną konserwatorską (strefa „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej). Kamienica nr 13 Bogusława X, wzniesiona na działce nr 179/4 obręb 6 m. Pyrzyce, wpisana jest do Gminnego Rejestru Zabytków pod nr A-019.

Możliwości inwestycyjne: handel, usługi, mieszkania.

Opis oferty

Kompleks budynków na mieszkania lub hotel, 30 km od Szczecina.

W skład nieruchomości wchodzą:

Budynek biurowy – zabytkowy, wyróżniający się w okolicy budynek z czerwonej cegły o powierzchni użytkowej 337,95 m2. Posiada 3-piętra w tym poddasze oraz podpiwniczenie. Układ funkcjonalny obejmuje pomieszczenia biurowe, gospodarcze, socjalne oraz sanitarne. Wybudowany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły ceramicznej, dach wielospadowy pokryty dachówką. Dostępne instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, hydrantowa, odgromowa, przeciwpożarowa, zabezpieczenia alarmowe. Ogrzewanie z sieci miejskiej. Budynek biurowy oraz techniczny połączone są w jeden obiekt łącznikiem.

Budynek techniczny – 3-piętrowy, podpiwniczony o powierzchni użytkowej 909,53 m2. Układ funkcjonalny obejmuje pomieszczenia techniczne, magazynowe, biurowe, sanitarne. Dostępne instalacje: elektryczna, przeciwpożarowa, zabezpieczenia alarmowego, hydrantowa, odgromowa.

Budynek garażowo-magazynowy to parterowiec, murowany z cegły ceramicznej, dach jednospadowy. Powierzchnia użytkowa – 242,42 m2. Dostępne instalacje: elektryczna, hydrantowa, przeciwpożarowa, zabezpieczenia alarmowe.

Działki nr: 179/3; 179/4, 179/2, 178/58, 178/91 o łącznej powierzchni 1688,50 m2 tworzą całość. Teren uzbrojony w sieci: wodno-kanalizacyjną, energetyczną, gazową, teletechniczną, centralne ogrzewanie. Na działce znajduje się parking. Wjazd na teren nieruchomości bezpośrednio od ulicy Księcia Bogusława.

W pobliżu:

  • ul. Księcia Bogusława x – główna ulica miejscowości
  • do 200 m – 2 sklepy wielkopowierzchniowe
  • 200 m – dworzec autobusowy
  • 350 m – DW106
  • punkty handlowo-usługowe
  • Poczta Polska, szkoła i boisko szkolne

 

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw odpłatnego użytkowania pomieszczeń technicznych pod urządzenia telekomunikacyjne oraz nieodpłatnego ustanowienia służebności przesyłu dla infrastruktury telekomunikacyjnej tak w gruncie jak i na elewacji dachu i budynków.


Ograniczonym prawem rzeczowym należy objąć pomieszczenia (numeracja wg inwentaryzacji) położone:

w BUDYNKU A - technicznym
:
- w piwnicy:
   - pom. nr 0.05 (kablownia) – o powierzchni 51,85 m2
   - pom. nr 0.06 (siłownia) – o powierzchni 39,47 m2
   - pom. nr 0.04 (akumulatornia) – o powierzchni 46,30m2 – pomieszczenie będzie użytkowane przez OPL do czasu przeniesienia akumulatorów do pomieszczenia nr 0.06.
Dostęp do pomieszczenia akumulatorni jest przez pomieszczenie nr 0.03 (przedsionek). Po wyniesieniu urządzeń z pomieszczenia nr 0.04 powierzchnia niezbędna pod infrastrukturę techniczną w piwnicy budynku A technicznym  wyniesie 91,32 m2
- na parterze:
   - pom. nr 1.03 (CA) – o powierzchni 47,09 m2
   - pom. nr 1.04 (PG) – o powierzchni 53,80 m2
   - pom. nr 1.05 (LLU) – o powierzchni 6,88 m2         
   - pom. nr 1.06 (biuro) – o powierzchni 19,95 m2
Powierzchnia niezbędna pod infrastrukturę techniczną na parterze budynku A  technicznego wyniesie 127,72 m2

w BUDYNKU C magazyn - garaż:
   - pom. nr 3 (agregatornia) – o powierzchni 38,30 m2
   - pom. nr 5 (zbiorniki paliwa) – o powierzchni 11,80 m2
Powierzchnia niezbędna pod infrastrukturę techniczną w budynku C magazyn - garaż wyniesie 50,10 m2.

Łączna powierzchnia niezbędna pod infrastrukturę teletechniczną w budynku A technicznym i budynku C magazynowym wyniesie 269,14 m2.

W gruncie nieruchomości działki 179/4 znajdują się czynne elementy infrastruktury teletechnicznej: ciągi kanalizacyjne: 28-otw. o łącznej długości ok. 28 m (szer. 0,8 m), 12-otw. o łącznej długości ok. 1 m (szer. 0,7 m), 1-otw o długości 5 m (szer. 0,1 m), trzy studnie kablowe SK-6 (1,9x1,2 m), na gruncie posadowione są skraplacze (klatka 2x4 m), w gruncie działki 178/58 znajduje się odcinek kanalizacji 12-otw (szer. 0,7 m) długości 3 m. W gruncie działek 179/2, 179/3 i 178/91 brak czynnych elementów infrastruktury teletechnicznej użytkowanej przez DiSU. Łączny pas służebności przesyłu w gruncie dla OPL wynosi 88,14 m2.

Informacje dodatkowe

Dla części OPL wykorzystany zostanie  istniejący punkt zasilania. Dla części sprzedawanej obiektu należy wybudować nowy punkt zasilania  z energetyki zawodowej oraz nową RGnn (Rozdzielnia główna niskiego napięcia) zlokalizowaną w piwnicy na ścianie sąsiadującej z siłownią (pom. 0.06). Do czasu uzyskania nowego punktu zasilania i zawarcia  umowy energetycznej z dostawcą energii, nabywca może być zasilany tymczasowo z rozdzielnicy RGnn OPL i opomiarowany podlicznikiem. Do czasu wybudowania nowego punktu zasilania zużycie energii elektrycznej przez nabywcę należy rozliczać jako nadwyżkę nad historycznie średnim zużyciem przez OPL.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone