Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość inwestycyjna w pobliżu Konina.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem U1 – tereny zabudowy usługowej.

Opis oferty

Nieruchomość inwestycyjna ze stopą zwrotu w ścisłym centrum miasta.

Na sprzedaż budynki biurowo-magazynowe w dobrej lokalizacji. W skład nieruchomości wchodzą:

 • Budynek biurowy o powierzchni użytkowej 1966,17 m2
 • Budynek rozdzielni o powierzchni 138,09 m2

Budynek biurowy to obiekt kaskadowy, murowany, w kształcie litery „L”. Posiada 3 kondygnacje. Częściowo zaadaptowany jest pod zakład opieki zdrowotnej i aptekę.

Zabudowania położone są na działce o numerze 1758 i powierzchni 3889 m2.

W pobliżu:

 • 20 m – dyskont spożywczy
 • 450 m – sklep wielkopowierzchniowy
 • 600 m – droga krajowa nr 92
 • 1,5 km – Jezioro Słupeckie
 • 3 km – autostrada A2
 • 30 km – Konin

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Z uwagi na Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość można przeznaczyć na cele biurowe i usługowe. Możliwa jest rozbudowa nieruchomości celem zwiększenia powierzchni usługowej.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowo ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

 • powierzchni 393,9 m2 w budynkach na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 7,01 m2 na elewacji na zasadzie użytkowania
 • gruntu o powierzchni 75,87 m2  na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 3.64 m2  na zasadzie służebności przesyłu w budynku
 • powierzchni 0.2 m2  na zasadzie użytkowania gruntu

Istnieje możliwość wypracowania wspólnie z inwestorem projektu optymalizacji powierzchni zajmowanej przez infrastrukturę telekomunikacyjną. W ramach rozwiązania urządzenia (wszystkie lub część) mogą zostać przeniesione na dedykowaną powierzchnię. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z opiekunem oferty.
Wstępne założenia scenariusza: Istnieje możliwość zoptymalizowania powierzchni technicznej do 198,78 m2 na parterze.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone