Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą nr XXI/138/05 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24.03.2005 r., nieruchomość usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem U1 - funkcja usługowa z zabudowa mieszkalna wielorodzinna i jednorodzinna; usługi związane z edukację, kulturą, sportem, handel wzdłuż ul. Bohaterów Westerplatte, usługi telekomunikacji.

Opis oferty

Kompleks budynków biurowych.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działek numerach ewidencyjnych: 56/2, 59/2, 60/2 i 61/2 o łącznej powierzchni 2009 m² oraz prawo własności posadowionego na tym gruncie:
- budynku biurowo-technicznego „A” o powierzchni użytkowej 1226,23 m²
- budynku biurowo - technicznego „B” o powierzchni użytkowej 65,68 m²
- wiaty.
Budynek biurowo-techniczny „A” – obiekt składa się z dwóch segmentów: 3-kondygnacyjnego i 1-kondygnacyjnego, połączonych łącznikiem. Budynek wykonany w technologii mieszanej.
Budynek biurowo-techniczny „B” – obiekt zlokalizowany jest na zapleczu budynku „A”, parterowy niepodpiwniczony.

W pobliżu:

  • placówki handlowo-usługowe
  • 550 m – duży dyskont spożywczy
  • 800 m – stacja kolejowa Złotów
  • 850 m – Jezioro Złotowskie
  • 32 km – Piła
  • 133 km – Poznań

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowo i bezpłatnie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

  • powierzchni 381,13 m2 w budynkach na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 13 m2 na dachu na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 0,3 m2 na elewacji na zasadzie użytkowania
  • gruntu o powierzchni 153,30 m na zasadzie służebności przesyłu

Po sprzedaży nieruchomości Orange Polska SA wykona prace budowlane, po zakończeniu których bezterminowym prawem użytkowania w budynku zostanie objęta powierzchnia 322,58 m2.

Pozostałe powierzchnie pozostaną bez zmian

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone