Uwarunkowania planistyczne

Budynek z potencjałem na większy ośrodek hotelowy w centrum miasta.

Według obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko zatwierdzonego uchwałą Nr IX/32/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27.04.2011r., zmienionego uchwałą nr VI/18/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 lutego 2019 r. nieruchomość jest położona na terenie opisanym jako teren usług oraz tereny koncentracji usług w obszarze śródmiejskim.

Opis oferty

Budynek w centrum miasta z potencjałem na większy ośrodek hotelowy.

Nieruchomość stanowi grunt zabudowany kompleksem połączonych ze sobą czterech segmentów budynku biurowo-technicznego o częściach dwu- oraz jednokondygnacyjnych wraz z dziedzińcem wewnętrznym, o łącznej powierzchni użytkowej 4779,50 m2. Budynek jest częściowo podpiwniczony. Nieruchomość nieogrodzona, plac utwardzony betonem oraz zielenią urządzoną.

W pobliżu:

  • 150 m – Kino Nowa Fala
  • 200 m – Urząd Gminy
  • 250 m – Urząd Miasta
  • 300 m – Urząd Skarbowy
  • 500 m – duże centrum handlowe ,,Galeria Batory”
  • 700 m – przystanek autobusowy
  • 800 m – Jezioro Niegocin z plaża miejską
  • 800 m – droga krajowa nr 59
  • 1,35 km – stacja kolejowa ,,Giżycko”

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie na rzecz Orange Polska bezterminowych ograniczonych praw rzeczowych na zasadzie:

- użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni 452,28 m2
- służebności przesyłu w gruncie na powierzchni 13,09 m2
- użytkowania na elewacji na powierzchni 66,69 m2
- użytkowania dachu na powierzchni 18,11 m2

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone