Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków pod numerem 3075 i podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej, wymaga zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wszelkie prace budowlane w nieruchomości, zgodnie z Ustawą o ochronie dóbr kultury i o muzeach z dn. 15 lutego 1962 (Dz.U. nr 10. poz. 48).

Ponadto nieruchomość usytuowana na terenach zabudowy usługowej, handlu i usług – UU

Ustalenia planu dla terenu o symbolu UU:

1) podstawowe przeznaczenie – zabudowa usługowa, niewymieniona z nazwy w innych przeznaczeniach występujących w planie, taka jak: obiekty handlowe – handlu detalicznego, gastronomia wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu;

Opis oferty

Budynek biurowy w centrum Zielonej Góry, z wewnętrznym parkingiem.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 1 891 m2

W skład nieruchomości wchodzą:

 • budynek biurowy o pow. użytkowej 3233,77 m2
 • budynek techniczny (plomba) o pow. użytkowej 218,10 m2
 • budynek techniczny (trafostacja) o pow. użytkowej 47,80 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 3499,67 m2

Obiekt biurowy o zróżnicowanych kondygnacjach (główna część 3 kondygnacje z piwnicą). Wewnątrz różnorodne powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym, typu open space) oraz pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Obiekt do adaptacji według potrzeb i wykorzystania na cele biurowo-usługowe. Nieruchomość posiada bardzo korzystną ekspozycję i dostęp do drogi publicznej od ul. Jedności. Na działce utwardzony teren z miejscami parkingowymi. Obiekt podłączony jest do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz ogrzewany z własnej kotłowni gazowej.

W pobliżu:

 • 100 m – Ratusz, Stary Rynek
 • 150 m – Planetarium Wenus 
 • 150 m – dyskont spożywczy
 • 150 m – Sąd Okręgowy
 • 180 m – przystanek autobusowy
 • 300 m – Filharmonia Zielonogórska
 • 320 m – duża galeria handlowa ,,Focus Mall”
 • 450 m – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 • 550 m –  Muzeum Ziemi Lubuskiej
 • 1,2 km – dworzec kolejowy ,,Zielona Góra Główna”

 

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Atutem jest doskonała lokalizacja w samym centrum Zielonej Góry, obok Ratusza i dużej galerii handlowej. Ponadto na terenie nieruchomości miejsca parkingowe. Obiekt z dużymi możliwościami inwestycyjnymi. Różnorodne powierzchnie biurowe dają komfort przy adaptacji według własnych potrzeb.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego dla infrastruktury teletechnicznej dotyczącej:

 • powierzchni – 1026,2 m2 w budynku na zasadzie użytkowania
 • służebności przesyłu w gruncie – 307,33 m2
 • użytkowania na gruncie – 8,9 m2
 • służebności przesyłu na elewacji na powierzchni 62,11 m2
 • służebności przesyłu na dachu na powierzchni 147,5 m2

Ponadto na rzecz Poczty Polskiej ustanowione OPR na powierzchni 328,6 m2 .

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności. 

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość wcześniejszego wybrania oferenta i sprzedaży nieruchomości przed zakończeniem promocji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone