Uwarunkowania planistyczne

Dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony Uchwałą Nr XVII/174/08 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 27 lutego 2008 r. Według zapisów w planie, nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie terenów oznaczonych symbolem: 1.U.6 – tereny zabudowy usługowej. z podstawowym przeznaczeniem pod usługi publiczne (służby zdrowia, oświaty, administracji, jednostki ochronne i ratownicze) oraz w strefie „B” częściowej ochrony konserwatorskiej.

Opis oferty

Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 1 487 m2.

Na częściowo ogrodzonym terenie mieści się budynek biurowy o powierzchni użytkowej 1522,15 m2. Obiekt posiada 4 kondygnacje (3 nadziemne i piwnica).  Wewnątrz znajdują się zróżnicowane pomieszczenia biurowe, m.in. w układzie gabinetowym, oraz pomieszczenia techniczne, gospodarcze i socjalne.

Komunikację pionową w budynku zapewnia jedna klatka schodowa. Poszczególne pomieszczenia dostępne bezpośrednio z centralne przebiegającego korytarza. Nieruchomość usytuowana w pierwszej linii zabudowy przy ulicy Kazimierza Wielkiego, co zapewnia świetną ekspozycję. Brama wjazdowa na parking wewnętrzny znajduje się od ulicy Bukowskiego.

W pobliżu:

  • 20 m – przystanek autobusowy
  • 150 m – stadion sportowy BKS Bochnia 
  • 300 m – Urząd Miasta
  • 350 m – Rynek
  • 1,1 km – stacja kolejowa ,,Bochnia” 
  • 1,9 km – droga krajowa nr 94 
  • 4,2 km – autostrada A4

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Atutem jest bardzo dobra lokalizacja w centrum miasta i tuż przy przystanku autobusowym. Ponadto do dyspozycji miejsca parkingowe na terenie nieruchomości. Obiekt z dużymi możliwościami inwestycyjnymi. Różnorodne powierzchnie biurowe dają komfort przy adaptacji według własnych potrzeb. Nieruchomość na cele biurowo-usługowe.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowo i nieodpłatnie ograniczonych praw rzeczowych:

1. prawa użytkowania w budynku dotyczy pomieszczeń o łącznej powierzchni 348,96 m2
2. służebności przesyłu dla infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w gruncie zbywanej nieruchomości – 99,12 m2

3. użytkowania na elewacji – 26 m2

4. użytkowania na dachu – 16,04 m2

5. użytkowania na gruncie – 2,82 m2

6. w obiekcie znajduje się Salon Sprzedaży o powierzchni 90,23 m2, która to powierzchnia zostanie objęta umową najmu.

 

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone