Uwarunkowania planistyczne

Dla nieruchomości obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnobrzeg zatwierdzone uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega nr XLVI/457/2017 z dnia 14 września 2017 r.,

TEREN - 32UP o funkcjach: usługi publiczne

UP – obszary usług publicznych

Istniejące i projektowane usługi publiczne, rozumiane jako usługi związane z administracją, szkolnictwem, oświatą i wychowaniem, porządkiem publicznym, kulturą i sztuką, opieką zdrowotną i ratownictwem medycznym.

Opis oferty

Dwa duże budynki biurowe w centrum Tarnobrzega.

Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 2 198 m2.

W skład nieruchomości wchodzą:

  • budynek biurowy o pow. użytkowej 1491,66 m2
  • budynek biurowy o pow. użytkowej 1540,17 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 3031,83 m2

Na częściowo ogrodzonym terenie znajdują się dwa budynki biurowe o powierzchniach użytkowych: 1491,66 m2 oraz 1540,17 m2. Obiekty o 2 i 3 kondygnacjach wraz z piwnicą. Wewnątrz budynków mieszczą się różnorodne powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym, większe sale), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Na działce utwardzony plac do parkowania oraz tuż obok miejsca postojowe. Nieruchomość z bardzo dobrą ekspozycją i wjazdem od ulicy Sokolej. Budynki wyposażone w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz podłączone do sieci ciepłowniczej.

Na parterze jednego z obiektów powierzchnia (96,87 m2) przeznaczona do funkcjonowania salonu sprzedaży Orange.

W pobliżu:

  • 80 m – Tarnobrzeski Dom Kultury
  • 100 m – przystanek autobusowy
  • 100 m – Urząd Miasta
  • 250 m – Powiatowy Urząd Pracy
  • 250 m – duży dyskont spożywczy
  • 300 m – Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Komenda Miejska Policji
  • 1,85 km – stacja kolejowa ,,Tarnobrzeg”

 

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Wzrost wartości nieruchomości możliwy przez modernizację, przebudowę i remont istniejących budynków.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego na rzecz Orange dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

1) powierzchni 587,07 m2 w budynku biurowym (o pow. 1491,66 m2), na zasadzie użytkowania

2) powierzchni 120,62 m2 na gruncie, na zasadzie służebności przesyłu

Ponadto powierzchnia – 96,87 m2 do funkcjonowania salonu sprzedaży Orange.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone