Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego m. Bełchatowa zatwierdzonego uchwałą  nr LI/470/18 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30.08.2018 r. (Dz.Urz.Woj.Łódzkiego z 2018 r. poz. 4660), określają że nieruchomość znajduję się w obrębie terenów oznaczonych symbolem:

B16U, KS – ,,zabudowa usług publicznych i komercyjnych, parking ogólnodostępny;

8KDX – ,,projektowany ciąg pieszo-jezdny".

Opis oferty

Kompleks budynków biurowych w centrum Bełchatowa.

Główny budynek biurowo-użytkowy to obiekt 4-kondygnacyjny wraz z piwnicą, o powierzchni prawie 2000 m2, który został wybudowany w latach 80. XX wieku.
Do budynku prowadzą 2 wejścia od strony dziedzińca, a komunikację wewnątrz zapewnia jedna klatka schodowa. Pomieszczenia w budynku zaaranżowane są w układzie gabinetowym z głównym ciągiem komunikacyjnym po środku. Wielkość gabinetów waha się w granicach 20 m2.

Drugi budynek to pawilon handlowo-usługowy. Do budynku prowadzą 4 wejścia, 2 bezpośrednio od ul. Kościuszki, pozostałe 2 od strony dziedzińca. Powierzchnia tego obiektu to 297,8 m2 na co składają się punkty usługowe z pomieszczeniami przynależnymi, które mogą posłużyć jako magazynki. Na działce znajduje się również agregatornia o powierzchni 89,4 m2.

Na dziedzińcu, do którego prowadzi brama bezpośrednio z ul. Kościuszki znajduje się parking z 7 miejscami postojowymi.

Nieruchomość nadaje się na budynek biurowy, bądź na obiekt handlowo-usługowy. Ze względu na liczne osiedla mieszkaniowe wokół nieruchomości obiekt można również przearanżować na cele oświatowe – przedszkole lub szkołę z dużym placem zabaw.
Układ budynków daje wiele możliwości adaptacji – może tu powstać zarówno zabudowa mieszkaniowa, jak również baza hotelowa.

W pobliżu:

 • 50 m – Urząd Gminy
 • 80 m – przystanek autobusowy, Urząd Miasta
 • 250 m – Muzeum Regionalne w Bełchatowie
 • 300 m – Park Olszewskich
 • 300 m – duży dyskont spożywczy, Starostwo Powiatowe
 • 600 m – sklep z RTV AGD
 • 3 km – droga krajowa nr 74

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Istnieje możliwość rozbudowy budynku biurowego (pow. 297,8 m2) o część parteru plus dwie dodatkowe kondygnacje.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowych ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

 • powierzchni 495,2 m2 pomieszczeń w budynkach na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 44 m2 na elewacji na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 19 m2 na dachu na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 220,67 m2 w gruncie na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 16,8 m2 na gruncie i nad gruntem, na zasadzie użytkowania

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone