Uwarunkowania planistyczne

Budynek pod mixed-use (w tym mieszkania), w pobliżu centrum handlowego.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą nr XV/77/99 Rady Miasta Węgrowa z dnia 28.12.1999 r., nieruchomość usytuowana jest na terenach pod obiekty użyteczności publicznej usytuowane na wydzielonych działkach poza terenami śródmiejskimi oraz w części na terenach przemysłowo - magazynowych i usług technicznych z dopuszczeniem obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowej.

Opis oferty

Duże powierzchnie biurowe w dobrej lokalizacji.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym 5880 o powierzchni 3735 m² oraz prawo własności zabudowań posadowionych na tym gruncie:
- budynku biurowo – technicznego o powierzchni użytkowej 1095,18 m²
- budynku garażowego o powierzchni użytkowej 152,56 m²
- budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej 28 m²
- wiata-kontener o powierzchni 6 m².

Na terenie działki znajduje się także budynek stacji Trafo należący do Zakładu Energetycznego.
Teren nieruchomości jest ogrodzony, w pełni zagospodarowany zielenią, z ciągami jedno - pieszymi wykonanymi z kostki betonowej.

Budynek biurowo–techniczny – obiekt o jednej kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczeniam, został wybudowany w latach 70-tych XX wieku. Wybudowany w technologii mieszanej.
Budynek garażowy – obiekt jednokondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, znajduje się w stanie surowym zamkniętym, wybudowany w 1999 r.
Budynek gospodarczy – obiekt wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej.

W pobliżu:

 • 200 m – duży dyskont spożywczy
 • 500 m –  Zalew węgrowski
 • 650 m – centrum handlowe ,,Galeria Mistrza Jana"
 • 700 m – dworzec autobusowy
 • 1 km –  droga krajowa nr 62
 • 80 km – Warszawa

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

 • powierzchni 242,54 m² w budynku biurowo – technicznym na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 96,49 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 0,10 m2 na gruncie, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 29,4 m2 na elewacji, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 45 m2 na dachu, na zasadzie użytkowania

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone