Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 2U – usługi niepubliczne.

Opis oferty

Nieruchomość pod usługi w centrum miasta.

W skład wchodzą 2 budynki biurowe o łącznej powierzchni 1 850 m2.

Pierwszy budynek jest obiektem wolnostojącym, podpiwniczonym, o trzech kondygnacjach naziemnych. Jego powierzchnia wynosi 1 477,50 m2. Powierzchnie wewnątrz zaaranżowane są w układzie gabinetowym i wykorzystywane na cele biurowe. Do budynku prowadzą dwa niezależne wejścia, od strony ul. ulicy Żeromskiego oraz ul. Marii Konopnickiej. Obiekt usytuowany w centralnej części działki.

Drugi budynek o powierzchni 372 m2 posiada dwie kondygnacje i jest niepodpiwniczony. Na parterze znajduje się pomieszczenie magazynowe oraz 2 garaże, a na pierwszym piętrze powierzchnie biurowe. Obiekt położony w południowo wschodniej części działki. Ściany w budynkach są murowane z cegły i ocieplone.

Wjazd na teren nieruchomości przez 2 bramy zlokalizowane przy ul. Juliusza Słowackiego i ul. Marii Konopnickiej. Do działki doprowadzono: sieć wodociągową, kanalizację, elektrykę, centralne ogrzewanie, sieć telefoniczną.
Teren wokół budynków zagospodarowano na zieleń niską oraz parking, który pomieści ok. 12 samochodów. Działka posiada nieregularny kształt i jest częściowo ogrodzona.

W pobliżu:

 • 350 dworzec autobusowy
 • 500 m DW483
 • 1,3 km Urząd Miejski
 • 1,9 km stacja kolejowa
 • 5 km trasa S8 Wrocław–Łask–Łódź–A1–Warszawa–Białystok.
 • 6,2 km Baza Lotnicza
 • 16 km pomnik przyrody "Duża Woda"
 • 35 km Łódź

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Atutami nieruchomości jest jej usytuowanie w centrum miasta z bardzo dobrym dostępem do komunikacji publicznej. Ponadto urządzenia telekomunikacyjne zajmują stosunkowo niewielką powierzchnię. Zapisy planu miejscowego umożliwiają rozbudowę i przebudowę istniejących budynków, dzięki czemu możliwe będzie zwiększenie powierzchni użytkowej na kondygnacjach naziemnych o ok. 500 m2. Zabudowania można wyremontować i przeznaczyć na usługi. Wszelkie założenia inwestycyjne muszą uzyskać akceptację Urzędu Konserwatora Zabytków.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowo ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości:

 • prawo dostępu do elementów czynnej infrastruktury teletechnicznej znajdującej się w budynku - łączna powierzchnia 245,73 m2
 • w gruncie na zasadzie służebności przesyłu - 81,68 m2
 • na gruncie i nad gruntem, na zasadzie użytkowania - 0,25 m2
 • na dachu na zasadzie użytkowania - 28 m2
 • na elewacji na zasadzie użytkowania - 6 m2

Istnieje możliwość wypracowania wspólnie z inwestorem projektu optymalizacji powierzchni zajmowanej przez infrastrukturę telekomunikacyjną. W ramach rozwiązania urządzenia (wszystkie lub część) mogą zostać przeniesione na dedykowaną powierzchnię.
W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z opiekunem oferty.

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość wcześniejszego wybrania oferenta i sprzedaży nieruchomości przed zakończeniem promocji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone