Uwarunkowania planistyczne

Kompleks na cele mieszkaniowo-usługowe w atrakcyjnej lokalizacji blisko Rynku.

Uchwała Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce - nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem: 39U

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa, w tym:

a) zabudowa usług publicznych,

b) zabudowa zbiorowego zamieszkania, taka jak hotel, schronisko turystyczne,

d) w strefie "A" ochrony konserwatorskiej, w ramach zabudowy usługowej rzemiosła, wyłącznie zabudowa usługowa - rzemiosła usługowego;

Opis oferty

Nieruchomość gruntowa o powierzchni 1990 m2 zabudowana budynkiem biurowo-mieszkalnym, dwoma budynkami technicznymi oraz budynkiem techniczno-garażowym.

Budynek biurowo-mieszkalny to obiekt czterokondygnacyjny, podpiwniczony, wolnostojący wykonany w technologii tradycyjnej. W budynku znajduje się jedna klatka schodowa, Do budynku prowadzi sześć wejść: trzy od strony południowej, dwa od strony wschodniej oraz jedno od strony północnej. W budynku, na parterze, znajdują się dwa lokale mieszkalne  (aktualnie niewyodrębnione), jeden stanowiący pustostan, drugi o powierzchni użytkowej 70,00 m2.

Budynki techniczne to obiekty jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone.

Pomiędzy budynkami A i B posadowiony jest maszt stalowy kratowy telekomunikacyjny - który nie jest przedmiotem sprzedaży.

Teren poza zabudową w większości utwardzony kostką, miejscami zagospodarowany zielenią. Nieruchomość ogrodzona, wjazd na teren nieruchomości poprzez bramy zlokalizowane od strony ul. Parkowej oraz Wodnej.

W pobliżu:

  • 100 m – duży dyskont spożywczy oraz inne liczne punkty usługowo-handlowe
  • 450 m – Rynek oraz Ratusz
  • 500 m – droga krajowa nr 38
  • 800 m – przystanek autobusowy

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

  • Powierzchni 384,60 m2 w budynkach na zasadzie użytkowania
  • Powierzchni 62,67 m2 w gruncie na zasadzie służebności przesyłu
  • Powierzchni 75,25 m2 gruntu na zasadzie użytkowania
  • Powierzchni 19 m2 linii napowietrznej na zasadzie służebności przesyłu
  • Powierzchni 30,08 m2 na elewacji na zasadzie służebności przesyłu
  • Powierzchni 44 m2 na dachu na zasadzie służebności przesyłu

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone