Uwarunkowania planistyczne

Teren na którym położona jest nieruchomość objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/60/2007 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 29 maja 2007 r. zgodnie, z którym działka nr 76 leży na terenie oznaczonym symbolem 25UA – teren istniejącej zabudowy usług administracyjnych, adaptowany.

Opis oferty

Na sprzedaż budynek biurowy z własnym parkingiem w centrum miasta, w pobliżu licznych punktów usługowych.

Budynek wolnostojący o powierzchni 881,09 m2 położony na działce o regularnym, zbliżonym do prostokąta kształcie.

Budynek powstał w latach 70 XX wieku. Jest to obiekt murowany, 3 kondygnacyjny i całkowicie podpiwniczony. W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe, handlowe, socjalne oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe.  Posiada 2 wejścia – od strony ul. gen. Grota-Roweckiego oraz od strony parkingu. Wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową oraz własną kotłownię gazową zlokalizowaną w piwnicy.

W pobliżu:

 • 300 m - Dworzec PKP
 • 300 m - Dworzec PKS
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Starostwo Powiatowe
 • Urząd Miasta
 • Bartoszycki Dom Kultury

Lokalizacja

 

 

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości:

 • powierzchni 238,23 m2 w budynku, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 82,49 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 20,93 m2 na gruncie, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 40,39 m2 na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 30,5 m2 na dachu, na zasadzie służebności przesyłu

 

Informacje dodatkowe

Zgodnie z pismem z dnia 6 lipca 2016r. z Urządu Miasta Bartoszyce nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 76 położona przy ul. gen. Grota-Roweckiego 2, obręb 4 miasta Bartoszyce, nie jest ujęta w Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Bartoszyce przyjętej zarządzeniem Burmistrza Miasta Bartoszyce Nr 114/2014 ze zmianami, o której mowa w art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z póź.zm.), tj. nie jest wpisana do rejestru zabytków nieruchomych Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie, nie jest zabytkiem nieruchomym wyznaczonym przez Burmistrza Miasta Bartoszyce w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone