Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się na obszarze przeznaczonym pod usługi, a także pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Można je zagospodarować pod obiekty kultury, oświaty, opieki zdrowotnej, obsługi bankowej, hotel, motel, pensjonat, schronisko turystyczne, obiekty handlu i gastronomii.

Opis oferty

Grunty inwestycyjne pod hotel, biura, usługi i osiedle mieszkaniowe.

W skład nieruchomości wchodzą 3 niezabudowane działki o łącznej powierzchni 30 168 m²:

  • działka nr 2/1 o pow. 4 021 m²,
  • działka nr 2/4 o pow. 21 345 m²,
  • działka nr 2/6 o pow. 4 802 m².

Położone są przy ul. Podbórzańskiej (jedna z działek przylega do ul. Poznańskiej) w dzielnicy Warszewo, przy planowanej drodze publicznej prowadzącej od ul. Duńskiej w kierunku miasta Police.

Działka 2/1 oraz 2/4 nie mają obecnie bezpośredniego dostępu do drogi publicznej (graniczą z planowaną inwestycją drogową), ponieważ Miasto dokonało podziału geodezyjnego i wywłaszczenia pod planowaną inwestycję drogową – konieczne ustanowienie służebności drogowej na działkach miejskich do czasu realizacji inwestycji drogowej przez Miasto. Działka 2/6 ma bezpośredni dostęp do drogi bez urządzonego wjazdu.
Działki są niezabudowane i nie są uzbrojone. Przebieg mediów w sąsiedztwie zgodnie z mapą zasadniczą.
Orange Polska nie wykonywało badań geotechnicznych gruntu na poszczególnych działkach.
Sąsiednia działka zabudowana masztem telekomunikacyjnym o wys. 114,5 m jest własnością spółki Emitel S.A. Spółka Emitel wykonuje pomiary elektromagnetyczne (PEM).

W pobliżu:

  • zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna
  • 250 m – przystanek autobusowy
  • 750 m – duży dyskont spożywczy
  • 1,5 km – hipermarket
  • 5 km – centrum Szczecina
  • 6,5 km – stacja kolejowa Szczecin Główny
  • 45 km – Port Lotniczy Szczecin-Goleniów

Lokalizacja

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone