Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość zgodnie z informacją Burmistrza Limanowej umiejscowiona jest na terenie oznaczonych symbolem U/M/kz – zabudowa usługowo-mieszkalna, śródmieście, DKL – linie rozgraniczające dróg. Ponadto według informacji uzyskanej z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura Nowy Sącz budynek jest położony w strefie ochrony konserwatorskiej. Rada Miasta Limanowej zatwierdziło uchwałę o wyznaczeniu strefy rewitalizacji. Nieruchomość leży w strefie rewitalizacji.

Opis oferty

Kompleks budynków pod usługi administracji, kultury, handlu i gastronomii lub inne usługi.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 4 175 m².

W skład nieruchomości wchodzą:

  • budynek biurowy o pow. użytkowej 2313,20 m2
  • budynek mieszkalny o pow. użytkowej 313,32 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 2626,52 m2.

Obiekty o zróżnicowanej ilości kondygnacji – od 1 do 3. Wewnątrz budynku biurowego różnorodne powierzchnie (m.in. w układzie gabinetowym) pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Obiekt do adaptacji według potrzeb i wykorzystania na cele biurowo-usługowe. Nieruchomość z korzystną ekspozycją i wjazdem od ul. Limanowskiego. Na działce utwardzony teren z miejscami parkingowymi. Obiekty podłączone są do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz ogrzewane z własnej kotłowni gazowej.

W pobliżu:

  • 100 m – Urząd Miasta
  • 100 m – droga krajowa nr 28
  • 300 m – Rynek, Sąd Rejonowy, pasaż handlowy
  • 320 m – Starostwo Powiatowe
  • 400 m – Urząd Skarbowy
  • 650 m – duży dyskont spożywczy
  • 700 m – dworzec autobusowy

 

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Atutem jest bardzo dobra lokalizacja w samym centrum Limanowej, w pobliżu Rynku. 

Ponadto nieruchomość dzięki różnorodnemu charakterowi (biurowo-mieszkalny) posiada duże możliwości inwestycyjne. Niejednolite powierzchnie dają komfort przy adaptacji według własnych potrzeb. Nieruchomość przeznaczona na cele biurowo-mieszkalne.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego dla infrastruktury teletechnicznej dotyczącej:

1) powierzchni  329,77 m2 w budynku biurowym na zasadzie użytkowania

2) powierzchni 222,09 m2 w gruncie na zasadzie służebności przesyłu

3) powierzchni 31,56 m2 na elewacji na zasadzie służebności przesyłu

4) powierzchni 6 m2 na dachu na zasadzie służebności przesyłu

5) powierzchni 16 m2 dachu na zasadzie prawa użytkowania

6) powierzchni 50 m2 kabla instalacyjnego napowietrznego

oraz na rzecz Poczty Polskiej na zasadzie użytkowania powierzchni w budynku – 758,83 m2.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone