Uwarunkowania planistyczne

Na dzień dzisiejszy obszar, na którym znajduje się  nieruchomość, objęty jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn. – 11 Listopada” w Ostrołęce, Uchwała Nr 471/LII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 30 marca 2006 r., (publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 80, poz. 2621 z dnia 28 kwietnia 2006 r.) zgodnie z którym obszar na którym zlokalizowane są wyceniane działki gruntu – oznaczony jest na rysunku planu symbolem PTB 11 - obiekty służące działalności gospodarczej – siedziby firm (podmiotów gospodarczych) prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji i przetwórstwa rzemieślniczego, budownictwa, handlu hurtowego oraz szeroko rozumianych usług dla innych podmiotów gospodarczych i ludności, a także zakłady i bazy, w których działalność ta jest prowadzona.

Opis oferty

Budynek biurowy w centralnej części miasta.

Do sprzedaży są dwie nieruchomości położone w Ostrołęce, przy ulicy Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” 8, w województwie mazowieckim, powiecie ostrołęckim, stanowiące działki gruntu z obrębu 0004-4 o łącznej powierzchni 1 938 m²:
• o nr Ew. 40592/1 (o pow. 1 351 m²) i
• o nr Ew. 40590/1 (o pow. 587 m²)
Działka Ew. nr 40592/1 stanowi nieruchomość gruntową (prawo własności), zabudowaną
budynkiem biurowo-technicznym o powierzchni całkowitej wynoszącej 1 712,63 m² (w tym dwa balkony o łącznej powierzchni 16,26 m²), natomiast działka o nr Ew 40590/1 stanowi grunt niezabudowany oddany w użytkowanie wieczyste do 2090-06-13. Ww. działki gruntu funkcjonują jako całość gospodarcza, posiadają wspólne ogrodzenie i jeden wjazd przez działkę 40590/1. Budynek wolnostojący, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z dachem płaskim typu stropodach.

Bryła budynku regularna prostopadłościenna z dobudowaną częścią parterową przylegającą do części głównej od strony południowej budynku. Jest to budynek trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony. Posiada dwa niezależne wejścia, frontowe od strony południowej oraz boczne od strony zachodniej. Istnieje również możliwość wejścia bezpośrednio z zewnątrz do pomieszczenia agregatu i przedsionka znajdujących się we wschodniej części budynku oraz do pomieszczenia z węzłem CO. Komunikacja pionowa jest obsługiwana przez jedną klatkę schodową. Budynek wzniesiony w 1992 roku, w technologii tradycyjnej murowanej, ze ścianami wykonanymi z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej.

Układ konstrukcyjny budynku – podłużny, stropy żelbetowe - płyta żerańska. Dach kryty papą zgrzewalną. Stolarka okienna drewniana, w części wyposażona w kraty stalowe. Stolarka drzwiowa: główne drzwi wejściowe wykonane z profili aluminiowych, pozostałe płytowe, drewniane lub stalowe. Tynki (wyprawy) zewnętrzne: tynk cementowo-wapienny, malowany farbą emulsyjną (do odświeżenia). Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. Elewacja pokryta tynkiem elewacyjnym w średnim stanie. Schody zewnętrzne żelbetowe. Stan techniczny budynku średni, nie wykazuje ponadnormatywnego zużycia technicznego.

W pobliżu:

  • 350 m – przystanek autobusowy
  • 500 m – duży dyskont spożywczy
  • 1,4 km – droga krajowa nr 61
  • 3,5 km – stacja kolejowa Ostrołęka
  • 100 km – Warszawa

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:
1) powierzchni 529 m² w budynku biurowo-technicznym na zasadzie użytkowania
2) gruntu na zasadzie służebności przesyłu.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone