Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 241/XLVII/2006/2006 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28.09.2006 r., nieruchomość usytuowana jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługową i mieszkaniową oraz wielorodzinną o funkcji centralnej.

Opis oferty

Budynek biurowy na dużej działce w centrum miasta.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działek o numerach ewidencyjnych: 2641/2, 2640/2 i 2642/2 z obrębu 0001, o łącznej powierzchni 2404 m² oraz prawo własności zabudowań posadowionych na działkach 2642/2 i 2640/2:
- budynku biurowo-technicznego o powierzchni 1249 m²
- budynku magazynowo-garażowego o powierzchni 172 m².

Teren nieruchomości jest utwardzony, ogrodzony, zagospodarowany zielenią, z dużym parkingiem dla samochodów od strony ul. Parkowej oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych urządzonym od strony ul. Żabiej.

Działka 2641/2 w kształcie wydłużonego prostokąta, znajduje się pomiędzy pozostałymi dwiema działkami,  stanowi grunt oznaczony jako droga.

Budynek biurowo-techniczny - obiekt posiada trzy kondygnacje nadziemne, całkowicie podpiwniczony, wybudowany w latach 80-tych XX wieku. Układ funkcjonalny pomieszczeń budynku jest korzystny, zapewnia racjonalne wykorzystanie powierzchni na cele biurowo - usługowe.

Budynek magazynowo-garażowy - obiekt jednokondygnacyjny, wybudowany w latach 80-tych XX wieku.

W pobliżu:

 • 100 m – Rynek i Ratusz
 • 200 m – dworzec autobusowy
 • 250 m – duży dyskont spożywczy
 • 550 m –  Zamek Gostynin
 • 1,4 km – stacja kolejowa Gostynin
 • 16 km – Płock
 • 110 km – Warszawa

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości:

 • powierzchni 250,86 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 279,05 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 10,1 m2 na gruncie, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 1 m2 na dachu, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 17,10 m2 na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu

 

 

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość wcześniejszego wybrania oferenta i sprzedaży nieruchomości przed zakończeniem promocji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone