Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVIII/357/06 z dnia 29.05.2006 r., nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 8.1.5 U - teren istniejącej zabudowy usługowej: dopuszcza się przekształcenia, w pierzei ulicy, w gabarytach zabudowy historycznej.

Opis oferty

Duże powierzchnie biurowe w centralnej części miasta.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym 2190 o powierzchni 1249 m² oraz prawo własności postawionego na tym gruncie budynku biurowo-technicznego o powierzchni 1317,86 m².
Budynek biurowo-techniczny – obiekt trzykondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, wybudowany w latach 70-tych. XX wieku. Przed wejściem znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W pobliżu:

  • 420 m – droga krajowa nr 11
  • 500 m - duży dyskont spożywczy
  • 750 m – stacja kolejowa Chodzież
  • 850 m – Promenada Chodzieska i Jezioro Chodzieskie
  • 30 km – Piła
  • 70 km – Poznań

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowo i odpłatnie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

  • powierzchni 235,04 m2 w budynku na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 2,2 m2 na elewacji na zasadzie użytkowania
  • gruntu o powierzchni 48,82 m na zasadzie służebności przesyłu

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone