Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łobez teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego widnieje zapis: obszary mieszkalno – usługowe / mieszkalne.

Opis oferty

Powierzchnie biurowe przy drodze wojewódzkiej.

 Nieruchomość stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu nr 396/4, obszaru 2 559,00 m² oraz prawo własności budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności:

  • budynku biurowo - technicznego o powierzchni użytkowej 1133,7 m²,
  • budynku garażowego o powierzchni użytkowej 108,75 m².

Łączna powierzchnia użytkowa budynków 1 242,45 m².

W pobliżu:

  • 400 m – duży dyskont spożywczy
  • 700 m – dworzec autobusowy
  • 900 m – stacja kolejowa Łobez
  • 90 km – Szczecin

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, na zasadzie:

  • użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni 263,40 m2;
  • służebności przesyłu sieci teletechnicznych biegnących w gruncie.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone