Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z Uchwałą Nr IX/64/2019 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca w granicach administracyjnych. Wejście w życie: 29 maja 2019 r.
Srefa S2.6, Teren: 2UU1 – teren zabudowy usługowej.

Opis oferty

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 1478 o powierzchni 1.207m², oraz prawo własności budynku techniczno-usługowego o 2 i częściowo 3 kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemnej i powierzchni użytkowej 1145,01m².

W pobliżu:

  • 80 m – Stary Zamek
  • 100 m - Park Zamkowy
  • 250 m - Pałac Habsburgów
  • 300 m – Rynek
  • 1,4 km – stacja kolejowa Żywiec i dworzec autobusowy

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:
1) powierzchni 337,74 m² w budynku na zasadzie użytkowania;
2) powierzchni 150,69 m2 w gruncie na zasadzie służebności przesyłu

3) powierzchni 59 m2 na dachu, na zasadzie służebności przesyłu.

4) powierzchni 29,2 m2 na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone