Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem ,,C – Centrum miasta i jego aneksy”.

Podstawa: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:
Uchwała Nr LIV/247/98 Rady Miejskiej Biłgoraj z dnia 26 maja 1998r., zmieniona
Uchwałą Nr XVII/106/03 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 26 listopada 2003r., zmieniona
Uchwałą Rady Miasta Biłgoraj Nr LIX/490/10 z dnia 30 lipca 2010 r.

Opis oferty

Kompleks budynków w centrum miejscowości.

Nieruchomość obejmuje działki o powierzchni 2 381 m2. W skład wchodzi: działka gruntu nr 2/3 o pow. 0,2308 ha oraz udział w wysokości ½ części działki gruntu nr 2/2 o pow. 0,0146 ha
½ działki gruntu nr 2/2 o pow. 0,0146 ha.

Na częściowo ogrodzonym terenie znajdują się dwa budynki biurowe o powierzchni użytkowej: 1 627,71 m2 oraz 299,30 m2. Większy obiekt posiada trzy kondygnacje wraz z piwnicą, zaś mniejszy dwie kondygnacje bez piwnicy. Dodatkowo na terenie mieszczą się budynki garażowe o łącznej powierzchni 258,87 m2. Łączna powierzchnia obiektów wynosi 2 185,88 m2.

Wewnątrz budynków znajdują się różnorodne powierzchnie (m.in. w układzie gabinetowym, większe pokoje), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne.
Nieruchomość z dobrą ekspozycją i wjazdem dla aut od ul. Pocztowej, zaś dostęp do drogi publicznej również od ul. Kościuszki. Na terenie do dyspozycji miejsca parkingowe.

W pobliżu:

  • zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
  • dworzec autobusowy
  • obiekty handlowe
  • Urząd Skarbowy
  • Urząd Gminy Biłgoraj
  • Stacja kolejowa – 3 km

 

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz Orange dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

1) powierzchni 395,45 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania

2) powierzchni 73,34 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu

3) powierzchni 18,5 m2 na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu

4) powierzchni 28,5 m2 na dachu, na zasadzie służebności przesyłu

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone