Uwarunkowania planistyczne

Budynek w centrum pod biura i usługi.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kępnie nr XLII/249/2013 z dnia 18 września 2013 nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem AA6UA – tereny zabudowy usług administracji.

Opis nieruchomości

Zabytkowy, neorenesansowy budynek w ścisłym centrum miasta.

Na nieruchomość składają się 2 budynki:

  • Budynek biurowy – 1 210,48 m2
  • Budynek handlowo-usługowy – 187,18 m2

Budynek główny to obecny gmach poczty powstały w latach 1888-1889. Jest to okazała, ceglana budowla, wzniesiona przez Otto Webera w neorenesansowym stylu. Składa się z 4 kondygnacji: piwnicy, 2 pięter i poddasza. Dach 4-spadowy pokryty jest czerwoną dachówką. Zwieńczenie budynku z zegarem. Na parterze znajduje się placówka Poczty Polskiej ze wejściem głównym bezpośrednio od ul. Kościuszki, 3 boczne wejścia od strony dziedzińca. W środku imponująca, bogato zdobiona klatka schodowa. Pozostałe zabudowania to 1-kondygnacyjny budynek handlowo-usługowy i garaż o łącznej powierzchni 187,18 m2 dostępne od ul. Sztaszica. Działka o regularnym kształcie, w środku znajduje się dziedziniec pełniący funkcje parkingu na ok. 10 miejsc.

Ciekawostką jest, że na zwieńczeniu budynku zostały wmurowane cegły zawierające informacje o sposobie ich wykonania, materiale i wymiarach.

W pobliżu:

  • do 100 m – punkty handlowo-usługowe
  • 200 m – rynek miejski
  • 300 m – dworzec kolejowy
  • 300 m – DK11

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Z uwagi na charakter budynku najbardziej optymalne będzie wykorzystanie nieruchomości pod funkcje biurowo-administracyjne. Istnieje możliwość wyburzenia budynków parterowych pochodzących z 1975 roku i realizacja obiektu o funkcji użytkowej na poziomie 1100 m2.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz Orange dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

1) powierzchni 202,95 m2 w budynku na zasadzie użytkowania

3) powierzchni 106,14 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu

4) powierzchni 10 m2 na dachu, na zasadzie służebności przesyłu

5) powierzchni 4,07 m2 na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu

Informacje dodatkowe

Zespół obiektów wpisany jest do ewidencji zabytków.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone