Uwarunkowania planistyczne

Kompleks budynków na dużej działce pod inwestycję mieszkaniową wielorodzinną lub placówkę oświaty -  Koncepcja!

Nieruchomość znajduje się na terenie obszaru, dla którego nie obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sosnowca przeznaczenie nieruchomości oznaczono symbolem MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług zintegrowanych.

Możliwości inwestycyjne: mieszkaniowo-usługowe.

Opis nieruchomości

Kompleks budynków biurowych w centrum Sosnowca, w pobliżu drogi ekspresowej S86.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 15 353 m2.

Na częściowo ogrodzonej nieruchomości znajdują się 4 budynki o powierzchni użytkowej 6742 m2 i łącznej powierzchni zabudowy 2185 m2. Trzy budynki tworzą jeden obiekt o kształcie litery L. Wewnątrz mieszczą się różnorodne pomieszczenia biurowe (m.in. w układzie gabinetowym, sale konferencyjne, większe pokoje), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Nieruchomość z dobrą ekspozycją i miejscami postojowymi tuż obok.

Dostęp do drogi możliwy od strony północnej – ul. Gen. Grota-Roweckiego i od strony zachodniej – ul. Gospodarczej.

W skład nieruchomości wchodzą:

  • budynek biurowo-administracyjny o pow. użytkowej 3144,89 m2 (7 kondygnacji naziemnych i 1 podziemna)
  • budynek biurowy o pow. użytkowej 2128,9 m2 (2 kondygnacje naziemne i 1 podziemna)
  • budynek pomocniczy o pow. użytkowej 1151,98 m2 (2 kondygnacje naziemne i 1 podziemna)
  • budynek przewiązka o pow. użytkowej 316,2 m2 (1 kondygnacje naziemna i 1 podziemna)

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 6742 m2.

W pobliżu:

  • 200 m – przystanek autobusowy (13 linii)
  • 300 m – duży dyskont spożywczy
  • 500 m – droga ekspresowa S86
  • 1,2 km – stacja kolejowa ,,Sosnowiec Główny”
  • 1,5 km – Urząd Miejski w Sosnowcu
  • 8 km – centrum Katowic

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Zgodnie z estymacją Orange Polska S.A., możliwa jest realizacja:

a) budynku mieszkalnego wielorodzinnego posiadającego lokale usługowe na wynajem na poziomie parteru oraz garaż na poziomie kondygnacji podziemnej, z możliwą powierzchnią użytkową netto na poziomie 5 700 m2 i możliwym do uzyskania PUM na poziomie 2 379 m2

b) przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku biurowo-technicznego wraz z jego adaptacją na budynek usługowy posiadający lokale usługowe na wynajem (w tym lokal o funkcji handlowej na poziomie parteru) oraz halę garażową na poziomie kondygnacji podziemnej (w części rozbudowywanej) o możliwej powierzchni użytkowej netto 20 900 m2 z możliwym PUU – usługowo-biurowym na poziomie 14 000 m2

c) budowa budynku usługowego, posiadającego lokale usługowe na wynajem (w tym lokale o funkcji handlowej na poziomie parteru) oraz garaż na poziomie kondygnacji podziemnej o powierzchni użytkowej netto około 9 100 m2, z możliwym PUU – usługowo-biurowym na poziomie 5 900 m2

Podsumowując, możliwy jest wzrost powierzchni użytkowej naziemnej o około 29 065 m2.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Opracowana koncepcja architektoniczna przedstawia możliwe rozwiązania przestrzenne w zakresie kształtowania kubatury budynków. Nie stanowi ona projektu budowlanego oraz nie jest poparta badaniami i ekspertyzami. Realizacja będzie wymagała opracowania takiego projektu i uzyskania pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Koncepcja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego na rzecz Orange dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

1) powierzchni 1279,27 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania,

2) powierzchni 743,85 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu

3) powierzchni 3 m2 na gruncie, na zasadzie służebności przesyłu

4) powierzchni 19 m2 na elewacjach budynków, powierzchni 34 m2 na dachu budynku na zasadzie użytkowania

Istnieje możliwość wypracowania wspólnie z inwestorem projektu optymalizacji powierzchni zajmowanej przez infrastrukturę telekomunikacyjną. W ramach rozwiązania urządzenia (wszystkie lub część) mogą zostać przeniesione na dedykowaną powierzchnię. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Doradcą Sprzedaży.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone