Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanów, zatwierdzonym Uchwałą Nr 698/LXIX/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanów, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem:
A.20.UC – zabudowa śródmiejska (o funkcji mieszkaniowej i usługowej).

Opis oferty

Duży budynek biurowy z parkingiem, w centrum Ciechanowa.

Na ogrodzonym terenie znajduje się budynek biurowy wraz z portiernią oraz 3 blaszane garaże. Zabudowania położone na dużej działce o powierzchni 6 699 m2. W centralnej części znajduje się budynek biurowy, we wschodniej granicy blaszane garaże i portiernia.

Budynek biurowy posiada 3 kondygnacje nadziemne i 1 podziemną. Wejście główne wyposażone w kontrolę dostępu i położone jest w północnej elewacji. Dwa dodatkowe wejścia w południowo-wschodnim i południowo-zachodnim narożniku. Komunikację wewnątrz obsługuje 5 klatek schodowych i 2 szyby windowe. Budynek po modernizacji w 2001-2002 roku.

W podziemiach budynku mieszczą się szatnie pracownicze, magazynki i pomieszczenia techniczne. Kondygnacje naziemne wykorzystywane są w całości na potrzeby biurowe i zaaranżowane w podziale na pokoje biurowe lub większe sale biurowe i szkoleniowe. W środkowej części mieści się atrium. Na każdej kondygnacji po 2 pomieszczenia socjalne oraz 4 węzły sanitarne. Dodatkowo na parterze, przy wejściu głównym znajduje się kafeteria. Budynek wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, klimatyzacji, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, odgromową, teletechniczną, kontroli dostępu. Ponadto na terenie nieruchomości usytuowane są 3 garaże o konstrukcji z blachy falistej oraz murowany budynek portiernii.

Wjazd na teren nieruchomości od strony wschodniej, od ul. Witosa przez 2 bramy wjazdowe. Dodatkowy wjazd mieści się od strony zachodniej z drogi wewnętrznej sąsiadującej z działką. Dostęp do nieruchomości dla ruchu pieszego jest możliwy od strony północnej z ul. Mikołajczyka oraz od strony wschodniej, z ul. Witosa.

W skład nieruchomości wchodzą:

  • budynek biurowy o pow. użytkowej 6417,3 m2
  • garaż blaszany o pow. 7,8 m2
  • garaż blaszany o pow. 6,7 m2
  • garaż blaszany o pow. 55,9 m2
  • portiernia wolnostojąca o pow. 4,8 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 6492,5 m2.

W pobliżu

  • 10 m – przystanek autobusowy
  • 650 m – duży sklep spożywczy
  • 700 m – Zamek Książąt Mazowieckich
  • 900 m – droga krajowa nr 60
  • 2,1 km – stacja kolejowa ,,Ciechanów”

Lokalizacja

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone