Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego większość działek znajduje się w całości na terenie oznaczonym w planie symbolem 19.TT, dla którego określa się funkcję – tereny urządzeń telekomunikacji. Działka 449/1 znajduje się na terenie oznaczonym w planie symbolem 18.ZP, działka 449/2 znajduje się na terenach oznaczonych w planie symbolem 19.TT i 21.MN (niewielki fragment).

Opis oferty

Kompleks budynków z parkingiem w atrakcyjnej lokalizacji.

Działki o łącznej powierzchni 7 304 m2 zabudowane 5 budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 9 040 m2.

W skład kompleksu wchodzą:

-budynek A o pow. 1 638,9 m² (2 piętra, piwnica)
-budynek B o pow. 3 128,4 m² (5 pięter, piwnica)
-budynek CDE o pow. 3 879,9 m² (4 piętra, piwnica)
-budynek F o pow. 161,2 m² (funkcje magazynowe)
-budynek Ł o pow. 231,6 m2 (łącznik między budynkiem A i B)

Budynki A, B i CDE posiadają powierzchnie biurowe, użytkowe i zaplecze socjalne. W budynku B znajdują się ponadto sale konferencyjne i call center. Każdy z budynków A, B i CDE posiada podpiwniczenie. W zabudowaniach CDE powierzchnia magazynowa w kondygnacji podziemnej.

Kształt działki o nieregularnym kształcie. Od zachodu oraz na wewnętrznym patio urządzono parking, łącznie na ok. 50 miejsc. Główny wjazd na teren nieruchomości od strony ul. Polnej, która przylega do działki od wschodu. Drugi wjazd od strony ul. Widok.

W pobliżu:

- 100 m – ul. Grunwaldzka – główna arteria komunikacyjna miasta
- 300 m – przystanki komunikacji miejskiej
- 800 m – dworzec kolejowy PKP
- budynki mieszkalne wielorodzinne
- punkty handlowo-usługowe

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych zabezpieczających prawo do korzystania i dostęp Orange Polska S. A. do infrastruktury teletechnicznej znajdującej się w obrębie nieruchomości:

- Powierzchni 829,81 m2 w budynkach na zasadzie użytkowania

- Na dachu budynku biurowo-technicznego (bryły B i Ł) znajduje się infrastruktura techniczna wykorzystywana na potrzeby OPL - łączna powierzchnia dachów – 719,46 m2.

Na elewacji budynku biurowo-technicznego i budynku F znajduje się infrastruktura techniczna wykorzystywana dla potrzeb OPL:   skraplacze klimatyzatorów – powierzchnia 2 m2  i sygnalizator SWiN ,  dwa wentylatory w oknach parteru,  miejsce na montaż tuby przy wejściu do budynku, komin spalin z agregatu, wyrzutnia powietrza agregatu, odpowietrzenie zbiorników paliwa, główny wyłącznik prądu.

Służebność przesyłu pod skraplacze na rzecz OPL – 2,00 m2.

Reszta infrastruktury na elewacji została zwymiarowana w celu zapewniania dostępu dla OPL – nie jest wliczana do służebności przesyłu. Konieczne zapewnienie prawa dostępu do ww. elementów infrastruktury teletechnicznej, celem ich swobodnej eksploatacji, remontu, naprawy, rozbudowy i ulepszania,

- w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu - 450,35 m2

- na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu - 33,64 m2

 

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość wcześniejszego wybrania oferenta i sprzedaży nieruchomości przed zakończeniem promocji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone