Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się na obszarze usług publicznych.

Opis nieruchomości

Na sprzedaż nieruchomość z powierzchniami biurowymi w niedalekiej odległości od Rynku Starego Miasta.

Nieruchomość stanowi:
− budynek biurowo-techniczny (1964,65 m2)
− budynek gospodarczy (15,6 m2)
− magazyn blaszany (12,79 m2)

Wszystkie zabudowania znajdują się na 2 działkach (nr 88/4, 89/4) w kształcie prostokąta, uporządkowanych, zagospodarowanych i ogrodzonych. Poza zabudowaniami na terenie nieruchomości znajduje się utwardzony plac z parkingiem oraz dojścia i chodniki utwardzone kostką brukową. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Zygmunta Krasińskiego.
Budynek biurowo-techniczny stanowi piętrowy, podpiwniczony obiekt, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej w 1955 r. Połączony jest na poziomie 1. piętra łącznikiem z budynkiem należącym obecnie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Nieruchomość posiada korzystny dostęp do lokalnie usytuowanych mediów.

W pobliżu:

  • 1 km - Rynek, Stare Miasto
  • Drogi krajowe nr 15 i 80
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  • Park Bydgoski

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Koncepcja

Projekt zakłada:

  • nadbudowę i rozbudowę istniejącego budynku z zachowaniem funkcji techniczno-biurowej
  • rozbiórkę parterowej przybudówki na elewacji zachodniej oraz łącznika pomiędzy budynkami na działkach nr 88/4 i 88/1

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Opracowana koncepcja architektoniczna przedstawia możliwe rozwiązania przestrzenne w zakresie kształtowania kubatury budynków. Nie stanowi ona projektu budowlanego oraz nie jest poparta badaniami i ekspertyzami. Realizacja będzie wymagała opracowania takiego projektu i uzyskania pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie na rzecz Orange Polska bezterminowych ograniczonych praw rzeczowych na zasadzie:

- użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni 656,25 m2 + 22,26 m2 tymczasowo
- służebności przesyłu w gruncie na powierzchni  350,42 m2
- użytkowania gruntu na powierzchni 62,4 m2
- służebności przesyłu na elewacjach na powierzchni  76,92 m2
- służebności przesyłu na dachu na powierzchni 25,50 m2

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone