Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym jako SR – zespół urbanistyczny śródmiejski – przewaga zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

W potwierdzonym przez Miasto projekcie MPZP uwzględnione zostaną następujące kwestie:

 • dopuszczona zostanie funkcja związana z hotelami
 • dopuszczona zostanie możliwość realizacji ciągów komunikacji pionowej

Ponadto:

 • Zadaszenie dziedzińców: wszelkie kwestie będą rozpatrywane każdorazowo przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Opis oferty

Sprzedaż realizowana będzie w ramach postepowania przetargowego przygotowywanego przez Pocztę Polską. O terminie poinformujemy.

Kamienica biurowa z potencjałem pod hotel.

Ofertowaną nieruchomość stanowi budynek biurowy o powierzchni użytkowej 11 661,55 m2. Jest to obiekt 3-piętrowy z podpiwniczeniem, kondygnacją przyziemia, parterem oraz poddaszem. Część nadziemna to ponad 2000 m2 powierzchni biurowych na każdą kondygnację wraz z pomieszczeniami magazynowymi i socjalnymi. Do nieruchomości przynależy budynek gospodarczy i garażowy stanowiące integralną część. Bryła to układ zamknięty z 2 dziedzińcami wewnętrznymi oraz patio.

Oferowana nieruchomość posiada duże walory architektoniczne, elewacja zewnętrzna o bogatych zdobieniach. Budynek jest rozpoznawalny i wyróżnia się w okolicy.

Działka o powierzchni 8 609 m2 i nieregularnym kształcie zbliżonym do trapezu. Zachodnim bokiem przylega do ulicy Powstańców Śląskich. Istnieje możliwość parkowania w obrębie działki, na terenie dziedzińców oraz na zewnątrz budynku (ok. 35 miejsc parkingowych w obrębie nieruchomości).

W pobliżu:

 • 200 m - DK5, DK94
 • 500 m - DK98 - kierunki: Łódź i Warszawa, Katowice i Kraków, Poznań,Wałbrzycha i Legnica
 • zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, handlowo-usługowa, a także strefa biznesowa.
 • 900 m - Sky Tower
 • 2 km - dworzec kolejowy Wrocław Główny
 • 2,7 km - Rynek
 • 11 km - port lotniczy

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Koncepcja zakłada stworzenie kompleksu o różnych zastosowaniach:

 • luksusowy hotel z 70 pokojami
 • ekskluzywna przestrzeń handlowa i usługowa o powierzchni ok. 2000 m2
 • VIP Klub
 • centrum konferencyjne w otoczeniu zabytkowego poddasza

oraz funkcje uzupełniające takie jak:

 • nowoczesne przestrzenie biurowe
 • SPA
 • fitness club
 • klinika
 • piwnica na wino w dawnym podziemnym schronie

Projekt realizowany będzie z należytym poszanowaniem wartości historycznej i artystycznej w budynku. W ten sposób fasady, dach, układ pomieszczeń oraz różne elementy wnętrza jak: witraże, detale, stolarka drewniana, schody, itp. zostaną zachowane i odrestaurowane.

Planowane jest stworzenie dużego wewnętrznego dziedzińca foyer hotelowego naturalnie doświetlonego poprzez przeszklony dach o niezależnej konstrukcji. Ponadto projekt zakłada zadaszenie środkowego dziedzińca przeznaczonego do oświetlania niektórych obszarów hotelu, w szczególności kawiarnię, z której można podziwiać piękne witraże nadające klimat dalekich podróży i niezapomnianych wspomnień.

Kolejny dziedziniec uzupełniono o zieleń i przestrzeń rekreacyjną wraz ze szklanym pawilonem pełniącym funkcje miejsca spotkań i wydarzeń. Będzie to przestrzeń o wysokich walorach wizualnych, pozbawiona współczesnych dobudówek jak garaże czy winda towarowa.

Pod dziedzińcem zaplanowano mały parking podziemny na 15 aut z dobrze skomunikowanymi windami osobowymi.

Na terenu parku od ulicy Pocztowej zaprojektowano alejki i miejsca siedzące dla osób ceniących spokój i kontakt z naturą. Głównym celem jest integracja z miejską strukturą oraz stworzenie reprezentacyjnej strefy wejściowej hotelu.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Opracowana koncepcja architektoniczna przedstawia możliwe rozwiązania przestrzenne w zakresie kształtowania kubatury budynków. Nie stanowi ona projektu budowlanego oraz nie jest poparta badaniami i ekspertyzami. Realizacja będzie wymagała opracowania takiego projektu i uzyskania pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Koncepcja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowych ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska pozostającej w obrębie nieruchomości, tj.:

 • użytkowania pomieszczenia w piwnicy o łącznej powierzchni 27,90 m²;
 • nieodpłatnej służebności przesyłu sieci teletechnicznych biegnących w gruncie 53,10 m2.
 • oraz użytkowanie pomieszczeń o łącznej powierzchi 640,15 m2 przez Pocztę Polską na zasadzie umowy najmu.

Informacje dla pośredników

Projekt inwestycyjny. Nieruchomość i dotycząca jej transakcja nie są objęte zakresem umów na świadczenie usług pośrednictwa sprzedaży nieruchomości OPL.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone