Uwarunkowania planistyczne

Kompleks budynków idealny na mixesd-use w centrum miasta - Koncepcja!

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tychy nieruchomość znajduje się na obszarze: 6U, dla którego ustala się:

 • przeznaczenie: zabudowa usługowa z wykluczeniem:

- gospodarki odpadami, w tym punktów zbierania i przetwarzania odpadów,

- handlu hurtowego, magazynów, składów, baz transportowych,

- myjni samochodów,

- salonów sprzedaży pojazdów silnikowych,

- stacji naprawy lub diagnostyki pojazdów, urządzeń transportowych lub ich części,

- stacji paliw

Opis nieruchomości

Kompleks budynków w centrum.

W skład nieruchomości wchodzą działki o łącznej powierzchni 10 115 m2.

Działka nr 1522/83 zabudowana budynkiem składającym się z 5 segmentów o łącznej powierzchni 5544,64 m2. Pozostałe działki pełnią funkcję dróg dojazdowych oraz parkingu samochodowego. Segmenty o zróżnicowanych kondygnacjach między 4-1.

Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta z odciętym rogiem. W centralnej części usytuowany jest budynek w kształcie litery „U”. Wewnętrzny dziedziniec pełni funkcję parkingu. Powierzchnia zabudowy budynków zajmuje ok. 37% terenu nieruchomości. Pozostały teren jest w większości utwardzony kostką brukową lub asfaltem i wykorzystywany jako ciągi piesze oraz parking.

Wjazd na nieruchomość odbywa się od strony północnej, bezpośrednio z Al. Jana Pawła II. Główne wejście do budynku od strony północno-wschodniej, dodatkowe od strony wewnętrznego dziedzińca.

Nieruchomość dzięki odpowiedniej infrastrukturze telekomunikacyjnej nadaje się pod data center.

W podbliżu:

 • 300 m - przystanek autobusowy 
 • 700 m - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • 900 m - przystanek kolejowy Szybkiej Kolei Regionalnej 
 • 900 m - Centrum Handlowe City Point Tychy
 • 1 km - Urząd Miejski w Tychach
 • 1,6 km - Park Miejski 
 • 3,5 km - Jezioro Paprocany
 • 50 km - Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice

 

 

Lokalizacja

 

 Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Na terenie nieruchomości możliwa jest budowa kompleksu biurowego o łącznej powierzchni  18 000 m2, składającego się z czterech budynków z garażami podziemnymi. Na parterach zaplanowano część handlowo-usługową – restauracje oraz sklepy, z których korzystać będą użytkownicy biur oraz mieszkańcy okolicy. Koncepcja zakłada możliwość podziału nieruchomości na 4 działki posiadające dostęp do drogi publicznej.

Kompleks tworzy całość, przy czym każdy z budynków stanowi osobną inwestycję. Do uzyskania wizualnej spójności przyjęto jednakowe wykończenie fasad zewnętrznych. Nowa elewacja łączy wszystkie segmenty budynku tworząc jednolitą bryłę.

Struktura zespołu budynków opiera się na zestawieniu czterech brył, których kształt i wzajemne usytuowanie wynikają z obrysu działki oraz zapisów planu miejscowego. Punktem centralnym kompleksu są wewnętrzne ulice-deptaki, które dzielą kompleks na cztery części. Wzdłuż deptaków zaprojektowano w parterach podcienie. W przestrzeni tej znajdzie się zieleń urządzona, ławki oraz stoliki kawiarniane. Będzie to przestrzeń rekreacyjna dla użytkowników kompleksu oraz dla mieszkańców pobliskich zabudowań. Od strony północno-wschodniej zlokalizowano plac wejściowy, który swoim kształtem zaprasza użytkowników do wnętrza przestrzeni wspólnej. Ze względu na różnice terenu oraz otaczające ulice, główne wejścia do budynków, zlokalizowano od strony przestrzeni wspólnej oraz reprezentacyjnego placu.

W strefie przestrzeni wspólnej przewidziano ogólnodostępny deptak z zielenią urządzoną oraz ławkami. W parterach wszystkich budynków, w okolicach przestrzeni wspólnej, mogą znajdować się małe restauracje lub kawiarenki. Będzie to miejsce spotkań użytkowników budynków oraz mieszkańców okolicznych zabudowań.

W ramach inwestycji zaprojektowano łącznie 552 miejsca postojowe (71 miejsc naziemnych oraz 451 podziemnych).

Nieruchomość dzięki odpowiedniej infrastrukturze telekomunikacyjnej nadaje się również pod data center.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Opracowana koncepcja architektoniczna przedstawia możliwe rozwiązania przestrzenne w zakresie kształtowania kubatury budynków. Nie stanowi ona projektu budowlanego oraz nie jest poparta badaniami i ekspertyzami. Realizacja będzie wymagała opracowania takiego projektu i uzyskania pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Koncepcja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

 • powierzchni 898,74 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 408,46 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 33 m2 na gruncie, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 106 m2 na dachu, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 60,09 m2 na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu

Istnieje możliwość wypracowania wspólnie z inwestorem projektu optymalizacji powierzchni zajmowanej przez infrastrukturę telekomunikacyjną. W ramach rozwiązania urządzenia (wszystkie lub część) mogą zostać przeniesione na dedykowaną powierzchnię. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Doradcą Sprzedaży.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone