Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość zgodnie z informacją Urzędu Miasta Krakowa umiejscowiona na terenie dla którego zatwierdzony jest MPZP (uchwała nr LXII/888/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 5.12.2012 r.)  – teren oznaczony symbolem UŁ – zabudowy usług łączności, o podstawowym przeznaczeniu pod usługi łączności i usługi pocztowe. Dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych z zakresu: usług bankowych, finansowych, informatycznych itp., przy czym usługi te nie mogą stanowić więcej niż 50 % powierzchni całkowitej budynku. 

Opis nieruchomości

Atrakcyjna nieruchomość pod różnorodne usługi blisko centrum miasta...

Nieruchomość obejmuje działkę (nr 234/7) o powierzchni 4 251 m2, zabudowaną budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej – 6 739,78 m2.

Obiekt biurowy o 4 kondygnacjach naziemnych i 1 podziemnej. Wewnątrz mieszczą się różnorodne powierzchnie (m.in. w układzie gabinetowym, większe pokoje, sale konferencyjne, przestrzenie typu ,,open space”), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne.

Główne wejście do budynku wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych usytuowano od ul. Grochowskiej. Wjazd możliwy jest zarówno od ulicy Grochowskiej, jak i od ul. B. Chrobrego. Na nieruchomości urządzono 2 parkingi z ok. 25 miejscami postojowymi. Obiekt podłączony do sieci energetycznej, wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej.

Poczta Polska zajmuje aktualnie w budynku powierzchnię 2 722,63 m2 oraz posiada udział w powierzchni wspólnej. Po sprzedaży nieruchomości Poczta Polska S.A. zajmie docelowo powierzchnię 234,43 m2, na zasadach umowy najmu na 10 lat, z możliwością wydłużenia tego okresu.

W pobliżu:

  • 80 m – przystanek autobusowy i tramwajowy
  • 550 m – duży dyskont spożywczy
  • 1,3 km – droga krajowa nr 79
  • 1,4 km – dworzec kolejowy ,,Kraków Główny”
  • 1,6 m – Barbakan i Stare Miasto
  • 3,9 km – Zamek Królewski na Wawelu

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Projekt inwestycyjny. Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz Orange dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

powierzchni 365,88 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu

powierzchni ok. 28 m2 w gruncie, na zasadzie służebności gruntowej

Warunkiem jest również podpisane z Pocztą Polską umowy najmu na 10 lat, z możliwością przedłużenia tego okresu, odnośnie powierzchni – 234,43 m2.

Informacje dla pośredników

 

Nieruchomość i dotycząca jej transakcja nie są objęte zakresem umów na świadczenie usług pośrednictwa sprzedaży nieruchomości OPL.
Pośredników, którzy są zainteresowani współpracą przy sprzedaży powyższej nieruchomości, prosimy o kontakt celem zawarcia odrębnego porozumienia.

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.