Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość pod kompleks mixed-use w centrum miasta, z koncepcją architektoniczną.

Teren nieruchomości nie jest objęty Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Pprzestrzennego miasta Radomia zatwierdzonym uchwałą nr 168/2011 Rady Gminy w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2011 r., nieruchomość usytuowana jest w strefie MS – tereny zabudowy śródmiejskiej.

Opis oferty

Na terenie nieruchomości znajdują się następujące budynki:

 • Budynek (1), składający się z części A oraz B o łącznej powierzchni całkowitej 4 761,2 m2
 • Budynek biurowo-techniczny C o powierzchni całkowitej 4 833 m2
 • Budynek biurowy D o powierzchni całkowitej 1 748 m2
 • Budynek trafostacji E o powierzchni całkowitej 194 m2

Główny budynek (1) ma charakter usługowo-biurowy i składa się z dwóch sąsiadujących ze sobą części: A i B. Część A to czteropiętrowy obiekt połączony z trzypiętrową częścią B na poziomie parteru. Każda z nich posiada własną klatkę schodową z wejściem od strony wewnętrznego dziedzińca, zaś do budynku A od strony placu 3 Maja.

Budynek biurowy D posiada trzy kondygnacje naziemne oraz jest w całości podpiwniczony. Wejścia do obiektu usytuowane są od strony zachodniej i południowej (z terenu dziedzińca). Na poziomie piwnic znajduje się tunel łączący budynki D i B. Wewnątrz mieszczą się biura (m.in. w układzie gabinetowym, sale konferencyjne, typu ,,open space”) oraz pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne.

Działka o korzystnym, regularnym kształcie, zbliżonym do prostokąta. Wjazd na nieruchomość bezpośrednio z ul. Piłsudskiego. Na działce utwardzony teren z miejscami parkingowymi na ok. 40 samochodów.

W pobliżu:

 • 50 m – pl. Konstytucji 3 Maja
 • 300 – m przystanki komunikacji miejskiej
 • 500 m –  Hala Targowa w Radomiu
 • 750 m – Park Kościuszki
 • 800 m – Stadion im. Marszałka Piłsudskiego
 • 1 km – stacja kolejowa i przystanek autobusowy
 • 1,2 km – Zamek Królewski
 • 1,5 km – DK12
 • 2 km – CH Galeria Słoneczna

 

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Na terenie nieruchomości możliwa jest budowa wielofunkcyjnego kompleksu mieszkalno-biurowego z lokalami handlowo-usługowymi oraz parkingami podziemnymi. Koncepcja zakłada pozostawienie infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie nieruchomości.

Inwestycja składać się będzie z trzech etapów:

Etap I: nadbudowa budynku biurowego (A) oraz przekształcenie w budynek mieszkalny wraz z częściową rozbiórką istniejących zabudowań (budynku B),
Etap II: modernizacja i rozbudowa istniejącego budynku C i przekształcenie go w obiekt biurowo-usługowy wraz z częścią techniczną; pozostawienie parterowego budynku technicznego (E),
Etap III: modernizacja 3-kondygnacyjnego istniejącego budynku D.

W etapie I zaprojektowano dwa budynki mieszkalne wielorodzinne z usługami na parterze. Pierwszy, 4-kondygnacyjny obiekt, zaplanowano na bazie rozbudowanego o dodatkowe poddasze biurowca A. W miejscu wyburzonego budynku B powstanie 4-kondygnacyjna, nowa zabudowa. W obu budynkach zaplanowano 48 mieszkań oraz usługi na parterze. Na wyższych piętrach zaprojektowano mieszkania 2-poziomowe, częściowo usytuowane na poddaszu. Wokół budynku zaplanowano 21 miejsc postojowych naziemnych. Na realizację inwestycji została wydana decyzja WZ.

W etapie II zaprojektowano 5-kondygnacyjny budynek biurowo-usługowy powstały poprzez modernizację istniejącego budynku C. Rozbudowany on zostanie w poziomie o dodatkowe 150 m². Zaplanowano tu też powierzchnie na infrastrukturę telekomunikacyjną. Ponadto nieopodal znajduje się parterowy budynek techniczny. Zgodnie z koncepcją obiekt pozostanie w obecnym kształcie. Zaplanowany został remont elewacji w celu dostosowania wizualnego do reszty zabudowań. Na realizację inwestycji została wydana decyzja WZ.

W etapie III zaprojektowano 3-kondygnacyjny budynek z biurami oraz usługami na parterze. Koncepcja zakłada pozostawienie budynku w niezmienionym kształcie, remont generalny oraz wymianę dachu na mansardowy, dzięki czemu uzyskana zostanie dodatkowa przestrzeń do zagospodarowania. Na realizację inwestycji złożony jest wniosek o decyzję WZ.

Szczegółowe informacje: w pobierz materiały

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Opracowana koncepcja architektoniczna przedstawia możliwe rozwiązania przestrzenne w zakresie kształtowania kubatury budynków. Nie stanowi ona projektu budowlanego oraz nie jest poparta badaniami i ekspertyzami. Realizacja będzie wymagała opracowania takiego projektu i uzyskania pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Koncepcja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

 • powierzchni 1390,90 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni w gruncie 754,62 m2 na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni nad gruntem 8,8 m2 na zasadzie użytkowania
 • powierzchni na dachu 182,30 m2 na zasadzie użytkowania
 • powierzchni na elewacji 270,21 m2 na zasadzie użytkowania

Koncepcja zakłada pozostawienie urządzeń telekomunikacyjnych w obrębie nieruchomości.

Istnieje możliwość wypracowania wspólnie z inwestorem projektu optymalizacji powierzchni zajmowanej przez infrastrukturę telekomunikacyjną. W ramach rozwiązania urządzenia (wszystkie lub część) mogą zostać przeniesione na dedykowaną powierzchnię. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Doradcą Sprzedaży.

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość wcześniejszego wybrania oferenta i sprzedaży nieruchomości przed zakończeniem promocji.

Nieruchomość znajduje się w zasięgu strefy ochrony konserwatorskiej (Uchwała 616/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z 04.11.2013 roku).

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone