Uwarunkowania planistyczne

Teren zabudowany budynkiem mieszkalnym, w którym znajduje się lokal, jest położony w obszarze, dla którego opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Literacka – Horacego” w Poznaniu (uchwała Rady Miasta Poznania nr XXV/231/V/2007 z dnia 06.11.2007 r.). W planie działka oznaczona jest symbolem 1MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze.

Opis nieruchomości

Lokal użytkowy w Poznaniu.

Budynek, w którym znajduje się lokal jest budynkiem 4-kondygnacyjnym, podpiwniczonym z lokalami mieszkalnymi oraz lokalem użytkowym.
Lokal użytkowy o całkowitej powierzchni użytkowej 95,2 m2, zajmuje część parteru (80,20 m2) oraz część piwnicy budynku (15m2). Pomieszczenia parteru i piwnicy nie są ze sobą funkcjonalnie połączone –  dostęp do powierzchni na parterze wejściem od ul. Horacego oraz od podwórza, pomieszczenie w piwnicy dostępne jest z korytarza piwnicznego z klatki schodowej budynku.

W pobliżu:

  • punkty usługowo-handlowe
  • 200 m - stacja kolejowa Poznań Podolany
  • 300 m - przystanek autobusowy
  • 5 km - centrum miasta

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

W przypadku sprzedaży nieruchomości Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego zabezpieczającego dostęp do pozostającej w obrębie nieruchomości infrastruktury technicznej:
- bezterminowego prawa użytkowania w zakresie powierzchni technicznej w lokalu wynoszącej  44,90 m2

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.