Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w Studium symbolem I-U/M - tereny zabudowy mieszkaniowej i usług. Nie jest objęta Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Opis oferty

Kompleks budynków biurowych w dogodnej lokalizacji.

Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 3 087 m2. Na ogrodzonym terenie znajdują 4 budynki biurowe (o powierzchniach użytkowych: 940,74 m2, 398,76 m2, 133,44 m2, 111,93 m2) oraz budynek magazynowy (164,17 m2). Obiekty o zróżnicowanych kondygnacjach od 1 do 4 wraz z poddaszem i piwnicą. Wewnątrz budynków biurowych mieszczą się różnorodne powierzchnie (m.in. w układzie gabinetowym, większe sale), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne.

Obiekt z bardzo korzystną ekspozycją i wjazdem od ul. Mościckiego. Na działce utwardzony teren z miejscami postojowymi. Nieruchomość wyposażona jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie z kotłowni olejowej.

W skład nieruchomości wchodzą:

 • budynek biurowy A o pow. użytkowej 940,74 m2
 • budynek biurowy B o pow. użytkowej 398,76m2
 • budynek biurowy C o pow. użytkowej 133,44 m2
 • budynek biurowy D o pow. użytkowej 111,93 m2
 • budynek magazynowy E o pow. użytkowej 164,17 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 1749,04 m2.

W pobliżu:

 • 100 m – Urząd Miasta
 • 150 m – Park Miejski im. ,,Solidarności”
 • 180 m – przystanek autobusowy (6 linii)
 • 500 m – Plac im. Tadeusza Kościuszki
 • 650 m – centrum handlowe ,,Galeria Tomaszów”
 • 2,3 km – stacja kolejowa ,,Tomaszów Mazowiecki”
 • 2,7 km – droga ekspresowa S8

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Istnieje możliwość nadbudowy budynku biurowego C (przy ul. Mościckiego) do 2,5 kondygnacji, dzięki temu do  pozyskania 130 m2 pow. najmu.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz Orange dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

1) powierzchni 578,58 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania

2) powierzchni 338,99 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu

3) powierzchni 10,08 m2 w budynkach, na zasadzie służebności przesyłu

4) powierzchni 7,5 m2 nad gruntem, na zasadzie służebności przesyłu

5) powierzchni 250,55 m2 na gruncie, na zasadzie użytkowania

6) prawo użytkowania powierzchni gruntu pod masztem – 390 m2

7) służebność przesyłu powierzchni na dachu 63 m2

8) służebność przesyłu powierzchni na elewacji budynków – 48,86 m2

9) służebność przesyłu linii napowietrznej 12 m2

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość wcześniejszego wybrania oferenta i sprzedaży nieruchomości przed zakończeniem promocji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone