Opis oferty

Orange Polska oferuje nieruchomości na sprzedaż w dobrych lokalizacjach pod data center na terenie całego kraju. Obiekty posiadają kluczową infrastrukturą telekomunikacyjną dla centrów danych. Dodatkowo dla wielu z nich istnieje możliwość rozbudowy i rozszerzenia aktualnego sposobu przeznaczenia, dzięki korzystnym uwarunkowaniom planistycznym.

Zlokalizowane na terenie nieruchomości powierzchnie teletechniczne umożliwiają szybką adaptację na centrum danych. W ramach transakcji Orange oferuje wyposażenie przyszłego data center w komplet podstawowych usług, zwiększających jego atrakcyjność dla przyszłych klientów:

  • urządzenia WDM, umożliwiające klientom połączenia z ich innymi lokalizacjami oraz największymi w kraju centrami danych (m.in. LIM, 4DC)
  • urządzenia pakietowej transmisji danych, które zapewniają:

dostęp do usług Orange i innych operatorów podłączonych do sieci Orange

możliwość wykorzystania sieci Orange jako sieci agregacyjnej operatora

  • urządzenia zapewniające dostęp do źródeł internetu:

usług tranzytu międzynarodowego

punktów wymiany ruchu IX

różnych CDN-ów hostowanych w sieci Orange Polska (m.in. Google GGC, Netflix OCA, TVP)

Udostępniamy:

  • kanalizację teletechniczną z 2 kierunków
  • przyłącza energetyczne z 2 kierunków zasilania
  • moc do wykorzystania dla inwestora

Zapoznaj się i wybierz jedną z wielu ofert nieruchomości pod data center:

Inwestycje do 1 mln:

Inwestycje do 2 mln:

Inwestycje do 3 mln:

Inwestycje powyżej 3 mln:

Zapraszamy do pobrania materiałów!

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.